Räntan kan höjas inom kort

Riksbankschef: Det behövs en åtstramning

MIN EKONOMI

Vice riksbankschef Villy Bergström antyder att en höjning av bankens styrränta är att vänta.

I ett tal i dag sa han att det snart är dags att ”lägga om politiken i en mindre expansiv riktning".

Villy Bergström höll i dag tal på Örebro Byggmästarförening om det ekonomiska läget i Sverige.

Han pekade bland annat på att den svenska ekonomin stimulerats kraftigt genom låg reporänta och expansiv finanspolitik - och flaggade för en kommande höjning av Riksbankens styrränta.

”Hota målet”

– Min bedömning är - detta är min personliga bedömning - att de finansiellla förhållandena är mycket expansiva och att det nu ser ut att behövas en åtstramning av penningpolitiken för att säkra att inflationen inte tillåts ta fart och hota målet på två procent, sa Villy Bergström.

Fastighetspriserna har de senaste åren skjutit i höjden. Tack vare den låga räntan har allt fler råd att ta höga lån, och sitter i dag med stora skulder.

Vice riksbanksschefen framhöll även att den utvecklingenen är skäl att lägga om politiken i en ”mindre expansiv utveckling”.

”Abrupt anpassning”

– Jag oroar mig för att om utvecklingen fortsätter kan vi förr eller senare få en abrupt anpassning vilket skulle påverka den allmänna efterfrågan och sysselsättningen negativt, sa Villy Bergström i sitt tal.

Omedelbart efter det att talet offentliggjorts, började räntorna stiga, rapporterar TT. Inom en vecka ska Riksbankens ledning diskutera om det är dags att höja räntan redan nu.

Läs mer:

Mia Carron