Räntelyftet

Aftonbladets Lena Mellin: Så blir din ekonomi nu

MIN EKONOMI

Mer pengar i semesterkassan, bättre avkastning på bankkontot - men fallande huspriser.

Det är några av effekterna av den höjda räntan.

Foto: AFTONBLADET BILD
Procenten flög uppåt En av de mer positiva effekterna av räntehöjningen är att svenska kronan blir mer värdefull till stor glädje för alla svenskar som ska semestra utomlands.

Efter fyra års oavbrutna räntesänkningar höjde Riksbanken i går sin styrränta med 0,25 procentenheter till 1,75 procent.

Verkningarna är omfattande - men tar tid. Fullt genomslag får höjningen först om drygt ett år.

Varför höjer Riksbanken räntan nu?

Egentligen är det ett positivt besked. När banken sänker räntan vill de stimulera ekonomin. Med en höjning vill de strama åt.

Höjningen innebär alltså att Riksbanken tror att ekonomin utvecklas så positivt att den måste kylas av.

Vad betyder det för jobben?

Den som hade svaret borde geniförklaras. Tyvärr är det ingen som vet.

Men från fackligt håll kritiserade man redan i förväg Riksbankens planer på att höja räntan. Det kan göra arbetsgivarna mindre benägna att anställa.

Mina semesterpengar då, hur blir det med dem?

När räntan går upp stiger även kronkursen. Det beror på att det blir förmånligare att placera pengar i Sverige.

I går blev euron sex öre och dollarn fyra öre billigare. Semesterkassan för utlandsresenären blev alltså lite rymligare.

Men för riktigt stora förändringar krävs att gapet till den amerikanska räntan och euroräntan minskar ytterligare.

De löjligt låga bankräntorna, går de upp nu?

Ja, inom de närmaste veckorna. Men kom ihåg, räntan är fortfarande väldigt låg. Ett vanligt bankkonto är inte det bästa valet för långsiktigt sparande.

Och bostadspriserna, vad händer med dem?

Höjningen är så marginell att den knappast påverkar priserna på småhus och bostadsrätter.

Men mycket tyder på att Riksbanken kommer att fortsätta att höja räntan. Och det kan, i kombination med de höjda taxeringsvärdena, få effekt på bostadspriserna.

Mest pessimistisk är professor Bengt Turner, institutet för bostadsforskning vid Uppsala universitet. Han tror att räntorna går upp med två procent de närmaste två åren. Och att bostadspriserna sjunker med 20 procent.

Andra tror att priserna stagnerar eller går ner mycket måttligt.

Börsen och mina aktiefonder, upp eller ner?

När räntan går upp ska börsen gå ner. Och det gjorde den i går. Men sanningen att säga var höjningen så liten, och väntad, att de sjunkande kurserna knappast kan förklaras med den.

Mer avgörande för börsens utveckling är vilket räntebesked den amerikanska riksbanken, Federal reserve, ger i slutet av månaden. Ser de pessimistiskt på läget i USA, världsekonomins motor, kommer kurserna att falla.

Lena Mellin