Ericssons kvartalsvinst 10,1 miljarder

MIN EKONOMI

Ericsson redovisar en vinst före skatt på 10,1 miljarder kronor för fjärde kvartalet 2005. Det kan jämföras med vinsten på 87 miljarder kronor motsvarande kvartal året före.

Försäljningen steg från 39,4 miljarder kronor till 45,7 miljarder kronor.

Analytikerkåren hade, enligt Reuters enkät, i genomsnitt spått en vinst på 10,4 miljarder kronor och en försäljning på 43,8 miljarder kronor.

Helårets vinst före skatt blev 33,3 miljarder kronor, att jämföra med 2004 års vinst på 26,2 miljarder kronor.

Bruttomarginalen, ett slags vinstmått, uppgick under fjärde kvartalet till 44,2 procent. Under motsvarande kvartal 2004 låg bruttomarginalen på 45,6 procent.

Styrelsen föreslår en aktieutdelning på 45 öre per aktie.

Bolaget räknar fortfarande med att världsmarknaden för mobilsystem kommer att växa måttligt under 2006 jämfört med i fjol, mätt i dollar. Trafiktillväxten i världens mobilnät väntas fortsätta.

Marknaden för professionella tjänster bedöms visa god tillväxt i år, skriver Ericsson i bokslutsrapporten.

TT