Schibsteds vinst minskade sista kvartalet

Men trots nysatsningar gjorde Aftonbladet storvinst

MIN EKONOMI

Den norska mediekoncernen Schibsted, som bland annat äger Aftonbladet och Svenska Dagbladet, hade en lägre rörelsevinst under fjärde kvartalet i fjol jämfört med motsvarande period 2004.

Försämringen beror på kostnader för nysatsningar och en svagare utveckling mot slutet av kvartalet, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Enligt preliminära beräkningar hamnade rörelsevinsten på 240 miljoner norska kronor. I resultatet ingår kostnader för nysatsningar på 65 miljoner norska kronor. Under fjärde kvartalet 2004 var rörelsevinsten 301 miljoner norska kronor.

Rörelsevinsten för de fyra stora tidningskoncernerna är i linje med vad som sagts tidigare om utvecklingen. Det innebär bland annat att Svenska Dagbladet gjorde en vinst på 7 miljoner svenska kronor för kvartalet. Aftonbladet påverkades negativt av nysatsningar och hade en rörelsevinst på 88 miljoner kronor under fjärde kvartalet, skriver Schibsted.

TT