Treschow får 25 procent i lönelyft

Ericssons styrelse tvingades sänka löner 2004 efter proteststorm

MIN EKONOMI

Ericssons styrelseledamöter och dess ordförande Michael Treschow föreslås få ett rejält lönelyft i år, närmare bestämt cirka 25 procent, skriver di.se.

Så sent som 2004 tvingades Ericssons styrelse sänka lönen för bolagets högsta chefer efter en proteststorm.

Foto: Mats Strand
Lönelyft Michael Treschow, styrelseordförande i Ericsson, kan jubla när han föreslås få 25 procent i lönelyft på sitt styrelsearvode.

Och året innan dess, 2003, tvingades Michael Treschow sänka styrelseersättningen efter att flera stora fonder tryckt på.

Nu är ersättningsnivåerna på väg upp igen, enligt ett förslag till den kommande bolagsstämman. Hela Ericssons styrelse föreslås få en 25-procentig löneökning, vilket för Treschow innebär en ersättning på 3 750 000 kronor för 2006.

Investor backar upp

När Ericsson 2004 sänkte lönerna för de 150 högsta cheferna och ställde in planerna på ett nytt ett optionsprogram, erkände Treschow:

– Vi har tagit till oss av all kritik i Sverige mot alltför höga ersättningar.

Den här gången står stora aktieägare som Investor bakom ersättningshöjningen:

– Som stor ägare i Ericsson är vi måna om att kunna rekrytera en bra styrelse med rätt kompetens och då krävs juste och konkurrenskraftiga ersättningar till ledamöterna, säger Investors informationsdirektör Fredrik Lindgren till di.se.

Tar mer tid

Motivet till de höjda ersättningarna är att styrelsarbetet tar mer tid i anspråk:

– Dessutom hårdnar konkurrensen om duktiga styrelseledamöter från till exempel riskkapitalbolagen som lägger beslag på en allt större del duktiga människor, fortsätter Lindgren.

Ett annat intressant förslag i kallelsen till bolagsstämman är att styrelseledamöterna uppmanas köpa aktier i bolaget till ett värde av ett års styrelsearvode.

– Från Investors sida tycker vi det är bra om de som sitter i styrelsen har ett ägande i bolaget, säger Lindgren till di.se.

Robert Triches

ARTIKELN HANDLAR OM