Electrolux-strejken i Tyskland slut

Arbetarna åter på jobbet efter sex veckor

MIN EKONOMI

Stockholm

Efter sex och en halv veckas strejk är arbetet åter i gång vid Electrolux tyska fabrik i Nürnberg.

Sedan 81 procent av fackförbundet IG Metalls 1 750 medlemmar vid AEG-fabriken röstat för det avtal som förhandlades fram i förra veckan återgick de anställda på tisdagsmorgonen till jobbet.

- Strejken är över och den har inte förfelat sitt syfte, sade strejkledaren Jürgen Wechsler från IG Metall i Bayern vid morgonens avslutande möte utanför fabriksportarna.

Höjde budet

Under förra veckans förhandlingar höjde Electrolux enligt facket sitt bud från 100 miljoner till 150 miljoner euro för att bekosta nedläggningen av fabriken nästa år. För den summan får arbetarna bland annat 1,8 månadslöner per anställningsår i avgångsvederlag. Dessutom ska de som inte får något nytt jobb under ett år anställas i ett omställningsföretag.

Electroluxledningen vill inte kommentera några summor.

- Vi kommer att ta den här kostnaden inom ramen för de 2,3 miljarderna kronor som den totala kostnaden är för nedläggningen, säger presschefen Anders Edholm. Han kan inte säga om avvecklingen nu kan gå snabbare än planerat, eftersom stora delar av produktionen redan förts över till andra länder.

- Den exakta planläggningen diskuterar vi nu med företagsrådet lokalt och det tidsschemat kan komma att påverkas av att vi redan flyttat cirka 50 procent av tillverkningen till andra enheter, säger Edholm.

Flyttas till Polen

Nedläggningen av fabriken i Nürnberg är en del i det fleråriga sparprogram som Electroluxkoncernen inledde för ett år sedan. Tillverkningen av tvätt- och diskmaskiner flyttas därmed från Tyskland till i första han nybyggda fabriker i Polen, men också till Italien.

Det tyska facket försökte in i det längsta att få Electroluxledningen att behålla den 80-åriga AEG-fabriken; bland annat erbjöd man lönesänkningar. Men i höstas beslutade koncernen att fullfölja nedläggningen. Fackets krav var då avgångsvederlag och ersättningsjobb för 400 miljoner euro. När företaget sade nej och erbjöd 100 miljoner inleddes strejken den 20 januari.

Leif Svensson/TT