Nytt förslag kan ge billigare hushållsel

Regeringen vill beskatta kraftbolagens övervinster och sänka energiskatten för hushållen

MIN EKONOMI

Beskatta kraftbolagens övervinster och sänk energiskatten för hushållen lika mycket.

Det föreslår samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin som ett sätt att få bukt med de skenande elpriserna.

De senaste årens kraftigt ökande elpriser har gjort att statsminister Göran Persson sagt sig vara villig att undersöka möjligheten attt återreglera elmarknaden. Den elintensiva industrin, som stål- malm- och pappersindustrin, trycker också på för nya lösningar.

Samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin kom på onsdagen med förslaget att beskatta kraftbolagens enorma vinster för att samtidigt sänka energiskatterna för hushåll och industri.

– Man kan vara mer aktiv med skattesystemet och omfördela från de så kallade övervinsterna till att sänka kostnaderna för kunden. Vi har redan använt höjda skatter på vattenkraft och kärnkraft för att finansiera stödet till hushåll som byter från el- och oljeuppvärmning, säger Mona Sahlin till Dagens Nyheter.

Regeringens energiproposition innehåller flera förslag till hur elkostnaderna ska kunna sänkas för hushållen. Bland annat ska det inte få ta mer än femton dagar att byta elbolag. Regeringen vill också se hårdare övervakning så att inte elbolagen försöker minska konkurrensen.

Daniel Wiklander