Nu minskar kvinnors inkomst

Ny trend: männen drar ifrån

Foto: Gustav Mårtensson
Ojämlikt Under lång tid har kvinnornas inkomster närmat sig männens. Men nu har trenden brutits för första gången på flera år. ”Kvinnor har mer instinkter att vara hemma med sina barn, då tjänar de mindre”, tror Wendy Ferrera, 17 och Patrik Råssmo, 17.
MIN EKONOMI

Kvinnors inkomst: tre fjärdedelar av männens.

För första gången på flera år ökar det ekonomiska glappet mellan män och kvinnor.

Under lång tid har kvinnornas inkomster närmat sig männens.

Men nu bryts trenden, enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.

– Sett över ett längre perspektiv har kvinnorna närmat sig männen. Men 2005 hade männen en något bättre inkomstutveckling, säger Petter Lundberg på SCB.

Det gör att kvinnors medianinkomst halkar ner från 74,4 till 74,3 procent av männens.

Glappet ökar

Även år 2000 ökade glappet mellan män och kvinnor tillfälligt, för att sedan fortsätta krympa.

SCB har inte djupanalyserat siffrorna och kan därför inte förklara vad trendbrottet beror på.

Generellt sett beror inkomstskillnader mellan könen framförallt på att kvinnor arbetar mer deltid än vad män gör och att de oftare jobbar i låglöneyrken.

– Det finns också en oförklarad del som en del menar är diskriminering, säger Petter Lundberg.

Ökade mer

Enligt SCB:s siffror hade männen 2005 en medianinkomst på 236 900 kronor – en ökning med 4 700 kronor jämfört med året innan.

Kvinnorna ökade under samma period sin inkomst med 3 100 kronor till 175 500 kronor.

Läs också:

Irene Beertema