Skatteverket ger politiker rejäl bakläxa

1 av 3
Skårman.
MIN EKONOMI

Tre riksdagsledamöter får rejäla backningar på deklarationen.

Mest skatteunderlag saknar Hillevi Engström (m), med nästan en och en halv miljon kronor.

Det innebär 14 000 kronor i skatt.

Riksdagsledamöterna Carl-Erik Skårman (m), Hillevi Engström (m) och Barbro Feltzing (mp) har fått bakläxa av Skatteverket.

Carl-Erik Skårman ska taxera 200 000 till, utöver kapitalvinsten på drygt 1,6 miljoner som han har redovisat.

-Jag har flyttat och får uppskjuten skatt därför. Det beror på en helt omedveten räknemiss, säger han.

Borde inte du som riksdagsledamot ha bättre koll än en vanlig "svensson" på din deklaration?

-Nej, det tycker jag inte. Då skulle jag inte inte ens kunna gå vid sidan om ett övergångsställe.

För Hillevi Engström, som jobbar som polis, saknas 1 473 000 kronor i underlag för fastighetsskatt enligt Skatteverkets beslut. Det betyder drygt 14 000 kronor i skatt.

- Jag har fyllt i de uppgifter som skattemyndigheten ska ha, och jag kan bevisa att jag har gjort det. Jag har gjort en fastighetsdeklaration och ska betala 14347 kronor i skatt för 2005, och har inte gjort något fel. Jag vet inte vad man annars ska göra, säger hon.

Barbro Feltzing har dragit kostnadsersättningen på 35000 kronor. Ersättningen är en speciell förmån varje riksdagsledamot får. Feltzing har inte gått att nå för en kommentar.

Det är varje persons ansvar att kontrollera att uppgifterna i deklarationen blir rätt, oavsett om siffrorna normalt är förtrycka, som till exempel för fastighetsskatten.

-Man måste korrigera felaktigheter, oavsett vad det gäller, säger Elisabeth Sjödén, chefsjurist på Skattebetalarna.

Anders Munck