Två bra skäl – och tre viktiga saker

Aftonbladets Lena Mellin om att spara i fonder

MIN EKONOMI

Det finns två bra skäl att spara i fonder.

Och tre viktiga saker att tänka på.

Det finns i huvudsak tre typer av fonder. Aktie-, ränte- och blandfonder.

Den första köper och förvaltar aktier, ibland över hela världen. Ibland bara i Sverige.

Den andra handlar med räntebärande papper, exempelvis obligationer. Den tredje typen sysslar med både aktier och räntepapper.

Sällan bättre än bankkonto

Den här artikeln handlar om framför allt aktiefonder, men också om blandfonder. Räntefonderna har, när börsen åker upp och ner som en jojo, blivit populära. Men de ger sällan bättre avkastning än ett bra bankkonto.

Det finns två goda skäl att spara i aktie- och blandformer.

1. Bra avkastning.

Över tid har sparande på börsen gett bättre avkastning än sparande i bank.

Enligt en skrift från förre riksbankschefen Urban Bäckström, nu chef för Svenskt näringsliv, är den genomsnittliga avkastningen omkring sju procent.

Men svängningarna kan vara enorma.

1999 gick Stockholmsbörsen upp med 68 procent. Sex år senare föll den med 30 procent.

2. Spridning av riskerna.

Jämfört med att köpa enskilda aktier sprider fondspararen riskerna.

En vanlig aktiefond måste placera i minst 16 olika aktier. Högst fem procent av fondens förmögenhet får vara placerad i ett enskilt värdepapper.

Fondens kondition varierar

Men det finns också en hel del som fondspararen måste tänka på. En fond sköter sig nämligen inte själv och dess kondition varierar från tid till annan.

1. Koll, koll koll.

Vissa säger att man ska gå igenom sitt sparande en gång om året. Andra rekommenderar en översyn varje halvår.

Klart står i alla händelser att man måste ha koll på sina fonder. Det finns fortfarande sparare som håller fast vid de gamla allemansfonderna - och det borde de inte ha gjort.

2. Sprid, sprid, sprid.

Det är jättekul att spara i Balkan-, Indien- eller Rysslandsfonder när kurvorna pekar rakt upp i himlen. Det är mindre kul när de närmar sig havsbotten.

För den som vill spara, och inte spela, gäller det alltså att sprida riskerna. Det kan man göra genom att spara i flera olika fonder – eller i exempelvis globalfonder.

3. Köp, köp – och sälj.

I premiepensionssystemet, PPM, är det ovanligt enkelt att byta fonder. Man får göra det utan att betala avgifter eller reavinstskatt. (däremot blir det vanlig inkomstskatt när pengarna väl tas ut).

Så förnämligt är det inte ordnat i det vanliga livet. Där betalar man reavinstskatt varje gång man säljer hela eller delar av en fond.

Men för den som vill vara väldigt aktiv och byta ofta kan en kapitalförsäkring vara ett alternativ. Där binder man pengarna för en viss tid, ofta fem år.

När man säljer fonder och köper nya inom kapitalförsäkringens ram betalas inte heller reavinstskatt. Däremot tas avkastningsskatt ut på hela kapitalet.