SUPERPORTFÖLJEN

Unik statistik på tre portföljers värdeökning

Foto: GUNNAR SEIJBOLD
MIN EKONOMI

Här är den unika statistiken som visar fördelarna med att spara i fonder.

På fem år har en portfölj med inriktning på tillväxtmarknader som Ryssland, Indien, Latinamerika och Australien ökat med 385 procent.

En av portföljens fonder – Schroder ISF - Latin American $ – ökade med 503 procent.

– Jag skulle inte bli förvånad om portföljen har en liknande utveckling de närmaste fem åren, säger Diviesh Vithlani, chef för Spara och Placera på Swedbank.

Aftonbladet har i samarbete med Swedbank tagit fram statistik på tre fondportföljer.

Statistiken grundar sig på en tänkbar investering för fem år sedan, 26 februari 2003, och en engångsinsättning på 10 000 kronor.

De tre portföjerna skiljer sig alla åt vad det gäller inriktning och risk.

Två aspekter som är viktiga när man bestämmer sig för hur man ska investera sina pengar.

– Man måste ta ställning till hur stor risk man är beredd att ta på de pengar man satsar, säger Diviesh Vithlani, chef för Spara och Placera på Swedbank.

Han tror att en blandning mellan de tre olika portföljerna kan vara rätt väg att vandra.

– En mix av alla tre ger en stor spridning och möjlighet till bra avkastning, säger Vithlani.

FAKTA

En av fonderna ökade 503 procent

Tryggportföljen – låg risk

Innehåll: 10 000 kronor fördelades med lika mycket i Swedbank Robur Obligationsfond, Swedbank Robur Realräntefond och Erik Penser Hedgefond.

Värdeökning: 3 055 kronor – 31 procent. Erik Penser Hedgefond var den som lyckades bäst i portföljen med en ökning på 48 procent.

Diviesh Vithlanis kommentar: Den här portföljen riktar sig till den som vill ha en lite högre avkastning än traditionellt banksparande. Portföljen blandar ränte- och hedgefonder så man kan inte förvänta sig någon spektakulär avkastning i den här portföljen.

Global- och Sverigeportföljen – medel risk

Innehåll: 10 000 kronor fördelades med lika mycket i Carnegie WorldWide, Swedbank Robur Sverigefond, Swedbank Robur Privatiseringsfond.

Värdeökning: 18 652 kronor – 186 procent. Swedbank Robur Privatiseringsfond var framgånsrikast i portföljen med en ökning på 265 procent.

Diviesh Vithlanis kommentar: Portföljen har haft en fantastisk avkastning och det här är ett bra alternatvi för den som vill ligga någonstans mellan låg- och högrisk. Portföljen investerar runt om i hela världen och på sätt får man en större spridning än om man väljer att satsa på bara tillväxtmarknader. Jag tror på en fortsatt bra utveckling för den här portföljen.

Tillväxtportföljen – hög risk

Innehåll: 10 000 kronor fördelades med 2 500 kronor vardera i Swedbank Robur Rysslandsfond, Swedbank Robur Pacificfond, HSBC GIF – Indian Equity $ och Schroder ISF – Latin Amerika $.

Värdeökning: 38 577 kronor – 386 procent. Schroder ISF – Latin Amerika $ lyckades bäst i portföljen med en ökning på 503 procent.

Diviesh Vithlanis kommentar: Portföljen har haft en fantastisk utveckling och den visar på vilka stora möjligheter som finns i de här länderna. Genom att investera i de här fonderna får man ta del av välståndsutvecklingen. Värt att poängtera är att man fått varit med om stora både upp- och nedgångar under de fem åren. Jag skulle inte bli förvånad om den har en liknande utveckling de närmaste fem åren.

Fotnot: Värdet grundar sig på fondernas kurser per den 26 februari 2008.

ARTIKELN HANDLAR OM