Det räcker till ett paket tvättmedel

Garantipensionen kommer att räcka till lika lite nästa år.

Foto: BJÖRN LINDAHL
68 kronor – ett paket tvättmedel i månaden. Så stor blir skattesänkningen för pensionärerna.
MIN EKONOMI

20 SEPTEMBER 2008. En kvinnlig pensionär får i genomsnitt 121?200 kronor om året. Drygt 10?000 kronor i månaden.

Det är inte mycket, det räcker kanske till hyran och maten. Men knappast till försäkringen, tandläkaren och medicinerna.

Räcker till lika lite

I kristider är det lätt att glömma de verkliga förlorarna.

Göran Hägglund säger att regeringen kommer att höja garantipensionen nästa år. Sanningen är att höjningen bara är en kompensation för prisökningarna. Garantipensionen kommer att räcka till lika lite nästa år.

Göran Hägglund hävdar att regeringens jobbpolitik är bra för pensionärerna. Men hur många som jobbar spelar verkligen ingen roll för pensionärerna.

Tilläggspensionen och inkomstpensionen räknas inte upp på antalet personer som arbetar. De räknas upp på den genomsnittliga inkomsten för de som jobbar.

Pensionerna ökar inte

I dessa kristider kommer genomsnittslönerna knappast att öka. Därmed kommer inte heller pensionerna att öka.

I stället har regeringen åstadkommit ett jobbskatteavdrag för den arbetande befolkningen. En genomsnittspensionär betalar 600 kronor mer i skatt än den som arbetar. I budgeten som presenteras på måndag kommer regeringen visserligen att föreslå en skattesänkning för de fattigaste pensionärerna. För genomsnittspensionären kommer sänkningen att bli 68 kronor eller ett paket tvättmedel i månaden.

På måndag är det Fredrik Reinfeldts tur att tala på PRO:s kongress i Stockholm. Varför inte tala om minskad åldersdiskriminering?

EF