Mer kunskap till förskolan

Regeringen lägger pengar på förskollärarnas utbildning

MIN EKONOMI

Mer yrkesutbildning och bättre förskola.

Det är två av regeringens budgetsatsningar på skolans område.

Totalt går 1,8 miljarder kronor till yrkesutbildningen åren 2009 - 2011. För 2009 handlar det om en satsning på 200 miljoner.

Bland annat ska lärlingsutbildningen på gymnasiet få fler platser och den yrkesinriktade vuxenutbildningen ska utökas.

1 juli nästa år startar en yrkeshögskola där utbildningar som i dag inte finns i den vanliga högskolan ska samlas.

Pedagogik i förskolan

För att öka kvaliteten i förskolan ska förskollärarna erbjudas vidareutbildning. 600 miljoner avsätts till och med 2011.

Bakgrunden är regeringens vilja att föra in mer pedagogik redan i förskolan.

Regeringen föreslår även att den allmänna förskolan byggs ut till att gälla alla treåringar.

På skolans område görs en satsning på matematik och naturvetenskap.

Läkarutbildningen byggs ut

När det gäller högre utbildning byggs läkarutbildningen ut med 605 platser fram till 2013. Även tandläkarutbildningen får ett tillskott med 40 platser.

För att höja statusen för utbildningar i företagshälsovård flyttas utbildningarna över till högskolor och universitet. 100 miljoner avsätts de kommande tre åren.

Regeringen satsar också 100 miljoner kronor för att fortbilda invandrade akademiker. Främst kommer pengarna att gå till kurser för läkare.