Billigare att anställa

Regeringen sänker arbetsgivaravgiften

MIN EKONOMI

Det ska bli billigare att driva eget.

Regeringen föreslår sänkta arbetsgivaravgifter med en procentenhet.

Satsningen omfattar 16 miljarder kronor per år fram till 2011. Men eftersom största delen av pengarna ska tas in genom hårdare tag mot skatteplanering blir slutsumman drygt 3 miljarder per år.

För att göra det billigare att anställa sänker regeringen arbetsgivaravgifter och egenavgifter med en procentenhet.

Bolagsskatten sänks

3:12-reglerna, som säger hur stor del av vinsten en småföretagare måste ta upp till beskattning, ändras genom sänkt löneuttagskrav och höjt schablonbelopp.

Dessutom sänks arbetsgivaravgifterna för att anställa unga upp till 25 år. Det får till följd att kostnaderna minskar med runt tolv procent jämfört med normalfallet.

För att locka fler att investera i Sverige föreslår regeringen att bolagsskatten sänks från 28 till 26.3 procent.

ARTIKELN HANDLAR OM