Så ska Sverige klara klimatmålen

Regeringen lägger pengar på förnyelsebar energi och klimatrådgivning

MIN EKONOMI

Sverige ska klara EU:s tuffa utsläppsmål.

Därför satsar regeringen tre miljarder på bland annat förnyelsebar energi och energirådgivning.

Fram till 2020 ska 49 procent av all energi som produceras i Sverige vara förnyelsebar. Det har EU bestämt och för att leva upp till det och andra klimatkrav avsätts tre miljarder i höstbudgeten.

Pengarna ska bland annat främja försäljning av miljövänlig teknik, som biogas och solceller. Utbyggnaden av vindkraften ska snabbas på genom effektivare behandling av alla de ansökningar som redan kommit in.

Miljöbilspremien upphör

För att hushåll och företag ska bli snålare med sin energianvändning avsätts pengar till klimat- och energirådgivning. Miljarderna ska också rusta Sverige för de klimatförändringar som väntar.

Miljöbilspremien får en sista påse pengar för att sedan upphöra sista juni nästa år.

Regeringen satsar också fyra miljarder för klimatarbetet i världens fattiga länder. Det handlar om anpassningar till de klimatförändringar som redan skett samt pengar till ny teknik och alternativa energikällor. För 2009 handlar det om cirka 1,2 miljarder kronor.