Storsatsning på svensk forskning

Prioriterade områden: medicin-, teknik- och klimatforskning

MIN EKONOMI

Svensk forskning ska hålla världsklass.

Därför ger regeringen 15 miljarder kronor till bland annat medicin-, teknik- och klimatforskning.

Satsningen sträcker sig till och med 2012. För 2009 avsätter regeringen 2,4 miljarder kronor.

Mest pengar går till medicin-, teknik- och klimatforskning. Prioriterade områden är bland annat ny teknik som ska möta klimathotet samt forskning om folksjukdomar som cancer och Alzheimers.

Pengarna går främst som direkta anslag till universitet och högskolor, men även forskningsråden och Vinnova får mer.