Vägprojekt snabbas på

Regeringen läggar åtta miljarder på väg och järnväg

MIN EKONOMI

Nu ska pendlarnas vardag bli drägligare.

I höstbudgeten lägger regeringen 8 miljarder kronor på väg- och järnväg de närmaste två åren.

För 2009 handlar det om 3,6 miljarder kronor.

Flera projekt ska snabbas på. Det gäller bland annat E18-infarten mot Stockholm, E22 i Skåne och vägförbindelsen mot Göteborgs hamn. Förbättringen av vägen mellan Stockholm och Göteborg ska skyndas på.

Förbättra punktligheten

Dessutom får projekt som redan är i gång mer pengar för snabbare resultat. Hit hör Haparandabanan, väg E 45 mellan Älvängen-Trollhättan samt sträckan Älgviken-Fors på riksväg 73.

För järnvägens del handlar det om att förbättra punktligheten och minska störningarna i Skåne- och Göteborgsregionen. Man satsar också på ökad kapacitet när det gäller godstågen, bland annat i Bergslagen. Även kapaciteten på bland annat Ostkustbanan och Emmabodabanan ska förbättras.