Vårdköerna ska kortas

Landsting som lever upp till vårdgarantin lockas med en miljard

MIN EKONOMI

Nu ska vårdköerna kortas.

De landsting som lever upp till kraven får dela på en miljard kronor, lovar regeringen.

Vårdgarantin ska säkra alla människors rätt till vård inom rimlig tid. Så fungerar det inte i dag. Därför lockar regeringen landstingen med en miljard per år med hopp om att de ska bli bättre på att kapa köer.

För att få del av miljarden måste landstinget leva upp till vårdgarantin.

Färre sjukskrivna

Regeringen vill också minska sjukskrivningstalen inom landstingen och avsätter därför tre miljarder under den kommande treårsperioden. För år 2009 betalas pengarna ut ett år i efterhand.