Försvarsprojekt skrotas

Pengarna flyttas från materielsidan till förbandsverksamheten

MIN EKONOMI

Regeringen tar pengar från försvarets materielprojekt och ger till förbandsverksamheten.

Totalt handlar det om 2,2 miljarder kronor som flyttas över till förbanden de närmaste tre åren.

Några av de projekt som försvinner eller får minskade anslag är Luftvärnsrobot korvett Visby, renovering och modifiering av stridsfordon 90 samt utveckling av granatkastarpansarbandvagn Amos.

Från materiel till förband

Besparingen på materielsidan uppgår till 2,3 miljarder till och med 2011. Nästan hela summan, 2,2 miljarder, flyttas över till förbandsverksamheten.

Syftet är att effektivisera försvaret och att fortsätta övergången från ett invasions- till ett insatsförsvar.

FAKTA

Projekt som drabbas

Verksamheter som avbryts

-Renovering och modifiering av stridsfordon 90 och stridsvagn 122

-Taktisk obemannad flygfarkost (TUAV)

-Utveckling Aktivt pansar (AAC)

-Utveckling av granatkastarpansarbandvagn (AMOS)

-Brobandvagn

-Materiel för flygunderstöd av markförband Close Air Support (CAS)

-Luftvärnsrobot korvett Visby

-Produktdefinitionsfas amfibiebataljon

-Halvtidsmodifiering spaningsfartyg

-Utveckling ny gruppbåt

-Produktdefinitionsfas halvtidsmodifiering Stridsbåt 90

-Ny sonarboj

-Vidareutveckling robotsystem 17

-Ledningssystemsutveckling LedsystT

-Materiel till IT-försvarsförband

-FOI och FHS stöd till NBF

Verksamheter som reduceras

-Utveckling och anskaffning Stridsledningssystem Bataljon (SLB)

-Utveckling och anskaffning av kommunikationsnod

-Stridsträningsanläggning luftvärn

-Motorredskap

-Kompletteringsanskaffning Splitterskyddad terrängbil RG 32

-Utveckling ersättning av undervattensvapen

-Halvtidsmodifiering Stridsbåt 90

-Halvtidsmodifiering minröjningsfartyg typ Styrsö

-Vidmakthålla flygspaningsradar FSR 890 (ASC)

-JAS 39, flemålsförmåga samt förmåga till utökad stand-off

-JAS 39, Återanskaffning ammunition

-JAS 39, Översyn av planerad vidareutveckling efter 2010

-Basmateriel

-Minskad ambition ledningssystem

-Geografisk informationsförsörjning

-Psykologiska operationer (PSYOPS)

Källa: Regeringskansliet