Försäkringskassan ska förbättras

Regeringen satsar 140 miljoner för ökad kvalitet och rättssäkerhet

MIN EKONOMI

Säkrare arbetsmiljö, rättssäkrare försäkringskassa och bättre barnvaccinering.

Här är ytterligare några av regeringens budgetsatsningar

Arbetsmiljöverket får 33 miljoner kronor för ett effektivare arbetsmiljöarbete. Bland annat ska informationen till enskilda företagare om arbetsmiljöfrågor bli bättre.

Nästa år bildas en ny myndighet: Inspektionen över socialförsäkringen (ISF). Syftet är att öka kvaliteten och rättssäkerheten i Försäkringskassans arbete. 140 miljoner avsätts fram till nästa val.

Nästa år satsar regeringen 20 miljoner kronor för viltskadeersättningar.

Regeringen vill att alla barn ska vaccineras mot pneumokocker och avsätter därför 150 miljoner per år fram till 2012.

Sverige ska bli Europas nya matland och därför ger regeringen ytterligare 15 miljoner kronor årligen till satsningen Matlandet Sverige. Det handlar bland annat om att ge resurser till ekologisk matproduktion samt till närproducerad mat. Mindre livsmedelsföretag ska växa.

ARTIKELN HANDLAR OM