Teater - och Musikerförbunden utan sänkt a-kassa

MIN EKONOMI

”En kyss på munnen och en spark i baken". Så beskriver Teaterförbundet regeringens budget. Kyssen står för uppräknade anslag till scenkonsten. Sparken där bak står för a-kasseavgiften - den sänks nämligen inte för Teater- och Musikerförbunden.

- Att regeringen samtidigt undantar Teaterverksammas a-kassa från den sänkta avgiften speglar ett förakt för de yrkesverksamma på kulturområdet och bär finans- och arbetsmarknadsministrarnas signum, skriver förbundets ordförande Anna Carlson i ett pressmeddelande.