3 500 jobb bort från Akzo Nobel

MIN EKONOMI

Holländska kemikoncernen Akzo Nobel ska spara minst 100 miljoner euro och göra sig av med åtminstone 3 500 jobb.

Samtidigt som bolaget redogjorde för besparingsprogrammet gavs beskedet att den tidigare prognosen för helåret 2008 behålls.

Akzo Nobel har omkring 60 000 anställda varav knappt 4 000 i Sverige.

Åtta procent i Sverige

Om de anställda i Sverige kommer att beröras av nedskärningarna eller inte är för tidigt att säga nu, enligt företagets tillförordnade informationschef i Sverige, Oskar Bosson.

– I Sverige finns cirka åtta procent av bolagets alla anställda. Så det är troligt att även vi kommer att beröras av nedskärningarna på något sätt, men hur är inte klarlagt ännu, säger han.

Klart 2011

Enligt pressmeddelandet ska nedskärningen av de 3 500 jobben vara klar 2011.

Bolaget senarelägger också sitt program för återköp av egna aktier på grund av oron på de finansiella marknaderna.

TT