SEB har minst buffert av alla

MIN EKONOMI

Sveriges småbanker har mycket större buffert än de stora.

Alla minst kassa har jätten SE .

Sparbankernas riksförbund har gjort en sammanställning över bankernas soliditet, det vill säga företagens egna kapital jämfört med lånade pengar.

Soliditeten, bufferten, är den måttstock som används för att bedöma företagens förmåga att betala skulder.

”Inte förvånande”

Av de 20 banker som ingår i jämförelsen har Sparbanken Lidköping högst soliditet, 27,35 procent.

Lägst har SEB-koncernen, 3,27.

– De här siffrorna är inte förvånande. Det har med företagsformen att göra. Sparbankerna är inga aktiebolag som kan be ägarna om mer pengar om det skulle behövas. Sparbankerna måste bygga upp ett eget kapital för att stå pall, säger Karl-Inge Forslund, förbundsekonom på Sparbankernas riksförbund.

FAKTA

Bankerna med lägst soliditet

Ica-Banken 7,56

Carnegie Investment Bank 6,60

Nordnet Bank 5,54

Sparbanken Gripen 5,06

Länsförsäkringar Bank 4,52

Nordea, koncernen 4,41

Swedbank, koncernen 4,25

Handelsbanken, koncernen 4,01

Skandiabanken, koncernen 3,91

SEB, koncernen 3,27

Soliditeten mäter företagens långsiktiga betalningsförmåga och möjligheten att klara förluster.