Kultur och näringsliv = sant

Regeringen vill se fler företag inom kultursektorn

MIN EKONOMI

Kultur och näringsliv ska samarbeta bättre och därför lägger regeringen 13 miljoner kronor för att förverkliga målet.

Pengarna ska bland annat gå till att stimulera företagande inom kultursektorn samt att skapa fler samarbeten mellan kulturområdet och näringslivet.

Enligt regeringen är kultur och konstnärligt skapande viktiga verktyg för tillväxten och konkurrenskraften i Sverige.