Länder i konkurs: Så funkar det

”Det brukar vara ganska smärtsamt”

MIN EKONOMI

Om ett lands ekonomi ansträngs väldigt hårt kan landet gå i konkurs.

Det hände Argentina år 2001, och har hänt flera andra länder.

– Det är ganska vanligt: i stort sett alla afrikanska länder söder om Sahara har gått i konkurs, säger Harry Flam, professor i internationell ekonomi.

Tyskland gick i konkurs 1923 och efter krigsslutet 1945. Argentina gick i konkurs 2001 och Ryssland gick i konkurs 1998.

Så funkar det

Så här funkar det när ett land går i konkurs:

– Landet kan inte längre betala räntor och amorteringar på sina lån, statsskulden. Det förklarar man för långivarna att man inte kan, och i och med det kan man säga att landet gått i konkurs, säger Harry Flam.

Men ett lands konkurs fungerar inte på samma sätt som ett företags konkurs.

– När ett företag går i konkurs så likvideras det och upphör att existera, eller så tas det över av ett annat företag för en billig penning. Men en stat går inte under på det sättet, utan man sätter sig ned med sina långivare och försöker förhandla sig fram till en återbetalningsplan, säger Harry Flam.

”Smärtsamt”

Situationen kan sedan lösas på olika sätt beroende på hur allvarligt läget är.

– I första hand kan det vara att landet inte betalar räntor eller betalar räntor i långsammare takt än tidigare. Är det riktigt allvarligt kommer landet överens med sina långivare att skriva av (stryka) lånen till en viss del, säger Harry Flam.

Konkursen kan få svåra konsekvenser för befolkningen i landet.

– Långivarna ställer krav på staten att den förbättrar sina finanser. Det innebär att man måste skära i utgifter och öka intäkter: minskade bidrag och minskad statlig verksamhet, och ökade skatter. Det brukar vara ganska smärtsamt, säger Harry Flam.

”Ej pengabrist”

Island, Ungern och Ukraina är länder som ansetts vara i riskzonen, men Flam tror inte att de kommer gå i konkurs.

– Jag tror att det hela kommer att ordna sig genom lån från Internationella Valutafonden, IMF, och andra. Norge ska till exempel låna ut pengar till Island, säger Harry Flam.

Flam tror inte heller att IMF:s pengar kommer ta slut.

– Det är ingen brist på pengar. Det finns massor av pengar som vill sitta på konton och lånas ut, så att säga. Det är inte det som är bristen, det är förtroendet som brister.

Lilla krisguiden:

Internationella valutafonden: Har 185 medlemsländer, däribland Sverige, och hjälper bland annat länder i kris med lån. Fondens pengar kommer från medlemsländerna. IMF har cirka 207 miljarder dollar tillgängligt för lån. 18,3 miljarder dollar är för närvarande utlånade till 65 olika länder.

BNP: Förkortning för ”bruttonationalprodukt”. Det sammanlagda värdet av de varor och tjänster som produceras för marknaden och för den offentliga sektorn i ett land under en period, vanligen ett år.

Tillväxt: Ökning över tid av BNP.

Recession: Avmattning av den ekonomiska aktivitetsnivån. Man brukar säga att en recession kräver minst två på varandra följande kvartal med fallande bruttonationalprodukt (BNP).

Global recession: Enligt IMF:s definition när den årliga globala tillväxten är lägre än tre procent.

Källor: IMF, Nationalencyklopedin.