Regeringen anklagades för passivitet

Oppositionen anklagade regeringen för att klamra sig fast vid gammal politik

1 av 2 | Foto: Ola Axman
Anders Borg.
MIN EKONOMI

Oppositionen varnade för att regeringens politik raserar svensk ekonomi när riksdagen i dag debatterar budgeten.

– Sverige är på väg in en mycket allvarlig situation. Vi kan inte ha en regering som passivt tittar på, sade socialdemokraternas ekonomipolitiske talesman Thomas Östros.

Han pekade på att finansminister Anders Borg tvingats skriva ned prognoserna flera gånger under året och att de senaste bedömningar visar att det finns en risk att arbetslösheten ökar med 150 000 personer.

– Trots att regeringen ser att vi nu går in i en jobbkris, så väljer man att klamra sig fast vid sin gamla politik, sade Östros.

Han varnade för att ”jobbkrisen” förvärras av regeringens politik och uppgav att 500 000 människor lämnat a-kassan, att 19 521 varsel lades bara i oktober och att 15 000 arbetslösa ungdomar har placerats i passivitetet i den så kallade jobbgarantin.

– Man fick en högkonjunktur till skänks, men klarade inte av det ansvarsfulla ansvaret att hantera den, sade Östros.

Bankprogrammet

Han kritiserade också regeringens agerande när det gäller garantiprogrammet för bankerna och krävde att det nu blir obligatoriskt för bankerna att vara med.

– Alla skulle ju vara med och det är helt nödvändigt, sade Östros.

– Räntorna är skyhöga, ränteskillnaderna är skyhöga. Det har säkert kostat ytterligare tusentals jobb.

Riksdagen ska på onsdagseftermiddagen besluta om budgetens utgiftstak och ramarna för utgiftsområdena.

V och mp kritiserar

Även vänsterpartiets och miljöpartiets ekonomipolitiska talespersoner kritiserade den borgerliga regeringen för att hålla fast vid en budget som inte håller.

Ulla Andersson (v) målade i sitt debattinlägg upp ett Sverige där recession råder med ökade varsel och där folk efterlyser trygghetssatsningar från regeringen.

– Därför känns det som ett hån när regeringen vidhåller att budgeten som är lagd håller och är rätt.

Vänsterpartiet vill anställa 45 000 fler i vård, skola och omsorg. Partiet föreslår också ett höjt tak för a-kassan och en sänkt medlemsavgift.

Miljöpartiets Mikaela Valtersson efterlyste en omprövning av åtgärderna som föreslagits i budgetpropositionen för att möta den minskade tillväxten. Hon kritiserade också de kraftiga försämringar i socialförsäkringarna som hon menar att regeringen genomfört.

– Många har farit illa under den här mandatperioden, sade Valtersson.

I sin budgetmotion föreslår miljöpartiet bland annat 20 000 nya yrkesinriktade utbildningsplatser för att fler ska kunna omskola sig när arbetslösheten stiger, höjda studiemedel och en höjd garantipension.

Både vänsterpartiet och miljöpartiet vill se en sänkt arbetsgivaravgift för småföretagare.

Borg svarar

Finansminister Anders Borg (m) uppgav att regeringen har en beredskap att vidta ytterligare åtgärder för att dämpa lågkonjunkturen. Han betonade dock starkt vikten av starka offentliga finanser.

– Det är viktigt att undvika varaktiga och betydande underskott i de offentliga finanserna. Vi har i dag säkerhetsmarginaler som gör att det inte blir nedskärningar även om konjunkturen blir riktigt svag, sade han.

Borg varnade för socialdemokratiskt lättsinne i den ekonomiska politiken. Han hävdade att socialdemokraternas förslag till stimulanspaket kostar mycket för staten, men ger få jobb, kanske 7000–8000 på kort sikt, men ännu färre på längre sikt.

– Det finns en ny och viktig skiljelinje i svensk politik. Borgerligt ansvarstagande står mot socialdemokratiskt lättsinne, sade finansministern.

Borg pekade också på att socialdemokraternas budgetmotion överskrider de utgiftstak som riksdagen tidigare lagt fast för 2009. Han gick även till attack mot miljöpartiet och pekade på att partiets förslag på bland annat höjd bensinskatt och kilometeravgift för tunga transporter slår ut jobb i fordonsindustrin och svensk basindustri i stort.

– Det priset är socialdemokraterna beredda att betala för samarbetet med miljöpartiet, sade Borg, som tillade att oppositionen bara är enig om en sak: Att införa en skattechock.

Finansministern gick också till förnyad attack mot bankerna för att de tvekar att gå in i det statliga garantisystemet.

– Sverige har i detta läge inte råd med banker som sätter den egna lönsamheten framför samhällsintresset, sade Borg.

Han hävdade återigen att bankerna skulle sätta bonusar till sina ledningar före en fungerande utlåning till hushåll och företag.

TT