Sverige har blivit fattigare

MIN EKONOMI

Krishöstens tryck mot kronan har gjort Sverige fattigare.

Om kronans 15-procentiga fall mot euron håller i sig riskerar vi i att sjunka på OECD:s välfärdsliga, enligt bedömare TT talat med.

Förutom kronraset är nedgången för den svenska produktiviteten avgörande, enligt Hans-Olof Hagén, analytiker på Statistiska centralbyrån (SCB).

– Men det blir inget dramatiskt. Det kan bli ett antal platser man ramlar, säger han.

Några 15 procent fattigare tror han dock inte vi har blivit, trots att det är så mycket kronan har fallit mot euron och dollarn.

– Nej, det blir några procentenheter sämre, men inte mer.

Nationalekonomen Stefan Lundgren, vd för studieförbundet SNS, gör samma bedömning som Hagén.

– Nu har ju kronan försvagats med 15 procent under hösten. Om det håller i sig kommer det att innebära att svensk BNP per capita kommer att sjunka något jämfört med resten av Europa, säger Lundgren.

Bara tillfälligt

Både Lundgren och Hagén ser kronans fall som en tillfällig företeelse. De räknar med att det blir en korrigering när det lugnat sig på den globala finansmarknaden.

– Den amerikanska dollarn har ju pumpats upp då investerare har flytt till statspapper från USA. När det försvinner går rörelsen åt rätt håll igen. Den förväntan finns även hos många importörer, som låter bli att höja priserna för att inte irritera kunderna, säger Hagén.

Det är till stor del denna mekanism, att importörerna tar på sig valutasmällen, som dämpar den svenska nedfärden i välfärdsligan.

– Det avgörande är hur importpriserna slår igenom i konsumentledet. Och med den efterfrågan och det konkurrenstryck som råder är det ingen större fara. De har ju börjat julrean redan, säger Hagén.

Inga fattiglappar

– Jag tror ECB kommer att börja sänka räntan under våren och Tysklands ekonomi går riktigt, riktigt dåligt nu. Det borde under våren leda till försvagningar i euron gentemot både kronan och dollarn. Men osvuret är bäst, säger Lundgren.

Han understryker samtidigt att prognoser för valutakurser är erkänt opålitliga.

TT: Så vi blir inte västvärldens nya fattiglappar?

– Nej, det tror jag inte. Det enda land som man kan vara säker på kommer att rasa i OECD:s index är Island, som kommer från en topposition och nu riskerar att hamna i botten, säger Lundgren.

FAKTA

Glansdagar i världstoppen

Sverige klättrade två platser till en delad nionde plats i den upplaga av OECD:s välståndsliga som publicerades våren 2008. Men nu är det läge att ställa in sig på en försämrad position i nästa upplaga.

Slutligt facit kan dröja många år, då varje OECD-lands slutliga nationalräkenskaper fastställs med flera års eftersläpning. En första fingervisning, byggd på OECD-prognoser, väntas strax efter årsskiftet.

I början av 1970-talet låg Sverige på femte plats i OECD:s välståndsliga, mätt i köpkraftsjusterad BNP per capita. Omkring 25 år senare, efter kriserna och devalveringarna på 80- och 90-talet, var vi nere på en 14:e plats.

Detta följdes av en lång period (1993–2006) av låg inflation och en jämförelsevis stark produktivitetsökning som successivt flyttade upp Sverige i välfärdsligan.

TT