Etiska fonder till jul

Anna Nilsson: De borde vara ständigt aktuella

1 av 2
MIN EKONOMI

Årets julklapp sägs vara en upplevelse i år. Men en bra fond är inte heller fy skam. Och vad passar bättre i jul än en etikfond?

Några frågor till Anna Nilsson, chef för etik- och miljöanalys på Swedbank...

Etikfonder – ligger de i tiden?

– Ja. Till våra Ethicafonder väljer vi bolag som hanterar miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik på ett ansvarsfullt sätt. Vi har arbetat med analys och att påverka bolagen vi investerar i 25 år och vi tycker att det är en fond som alltid ligger i tiden. Det eftersom vi stödjer bolagen i deras utveckling mot ett mer ansvarsfullt och hållbart företagande.

Vad lockar folk till köp av den?

– Att samtidigt som man spar åt sig själv försöka bidra till en bättre värld. En del vill ge oss kraft att påverka bolagen att bli bättre, andra vill helt enkelt inte investera i annat än ansvarsfulla bolag. Och många tror att de bolag som tar ansvar är mest lönsamma över tiden.

Vad finns i den?

– Som sagt, det rör sig om en familj av fonder med lite olika inriktning, Men gemensamt är att vi analyserar många bolag för att välja ut de mest ansvarsfulla att investera i. Vi väljer de bästa bolagen i varje bransch och väljer till exempel ut dem som minskar miljöpåverkan från tillverkningen, gör sina produkter bättre ur miljösynpunkt och påverkar sina leverantörer så att de anställda får bra arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Så etikfonder har en logisk koppling till jul...

– Jag tycker att etikfonder ständigt borde vara aktuella, men visst finns det mer fokus på att göra gott kring juletid.

Kan fonder vara en bra julklapp?

– Absolut, men man bör tänka på att en fondinvestering är långsiktig och se över vilken risk man tar. Beroende på vem man ska ge julklappen kan det finnas olika alternativ. Det bästa är att ta kontakt med sitt bankkontor för att få hjälp. Vi på Swedbank kommer dessutom att utöka Fondtorget med fler etikfonder i januari.

Om du skulle ge bort en fondportfölj, vad skulle du lägga i den då?

– Jag skulle köpa en Ethicafond! Det är svårt som privatperson att själv lägga ned all tid på en analys av hur bolagen hanterar miljö, affärsetik och mänskliga rättigheter. Dessutom har vi möjlighet att föra dialog med bolagen för att de ska bli ännu bättre på att hantera de här frågorna.

Anna Nilsson avslutar:

–Vi har haft etikfonder i snart 30 år och har flest heltidsanställda etikanalytiker i Norden. Vi förvaltar cirka 60 miljarder med olika typer av etikkriterier.