”Swedbank kommer inte att gå i konkurs”

Michael Wolf, vd i Swedbank, chattade med Aftonbladets läsare

MIN EKONOMI
Michael Wolf, vd och koncernchef i Swedbank.

Carina säger: Vad har banken lärt sig av sina misstag i Baltikum och Ryssland? Och hur kommer era åtaganden där att påverka bankens fortsatta existens? Svårt att svara på, förstås. Men hur ser era planer ut?
Michael Wolf säger: Hej, Det är viktigt att konstatera att de tre baltiska staterna är tre av Swedbanks fyra hemmamarknader. Vi har varit en del av uppbyggnaden av dessa länder ända sedan 1996. Sedan har vi haft en osannolik global konjunktur som utlöst en överhettning. Lärdomen är att vi skulle haft en tydligare riskkontroll i ett tidigare skede och förstå att små ekonomier måste ha större krockkuddar. Våra planer är att ligga nära våra kunder och tillsammans hitta lösningar som skyddar värdet på deras tillgångar.
Karin säger: Jag är som många andra orolig för mina besparingar, jag har alla pengar i Swedbank, lönekonto, e-sparkonto, framtidskonto, framtidskonto max, pensionssparkonto och fondsparkonto. Kan du stilla min oro eller ska jag dela upp pengarna på olika banker?
Michael Wolf säger: Hej, Du kan som kund i Swedbank känna dig helt trygg, både med ditt sparande och andra tjänster.
OneSupreme säger: Hej Michael, kommer aktierna att påverkas utav hela den här nya statliga affären?
Michael Wolf säger: Hej, Det som har skett är att statliga svenska exportkredit äger cirka tre procent i banken. Vidare har Folksam blivit den största ägaren. Båda dessa ägare är stora och finansiellt starka vilket är bra för banken.
ewa säger: Hej Hur kommer det sig att Swedbank har större problem än ex: Nordea
Michael Wolf säger: Hej! Alla banker har påverkats av den globala krisen. Swedbank har fått extra mycket uppmärksamhet eftersom vi är den största banken i Sverige sett till antalet kunder.
bibbi säger: Jag har mina pengar i räntefonder, har jag anledning att vara orolig? Måste jag flytta mina pengar?
Michael Wolf säger: Hej, alla typer av fondsparande innebär risken att värdet förändras. Eftersom jag inte vet exakt vilka räntefonder du har, föreslår jag att du pratar med din bank.
Börs säger: Vad säger du till oss som investerat i aktier med tanke på den planerade utdelningen som nu drogs tillbaka? Inga plåster på såren alls mao. Bara kursfall tyvärr!
Michael Wolf säger: Hej! Sedan beskedet från styrelsen har aktien stigit i värde igen. Som aktieägare håller du säkert med om att det är bra att styrelsen tar ett klokt beslut som gynnar aktieägarna på lång sikt.
hani säger: vad händer med mina sparade pengar om Swedbank går i konkurs?
Michael Wolf säger: Hej! Swedbank kommer inte att gå i konkurs.
gulla säger: Samma ränta på Framtidskonto max framledes? Och på övriga sparkonton? Helt ärligt, tack.
Michael Wolf säger: Hej! Räntan på framtidskontot styrs av det rådande ränteläget. Därför kan jag inte ställa ut några löften. Men vi ska alltid ha konkurrenskraftiga erbjudanden.
Patrik säger: Jag och min blivande sambo ska precis köpa en bostadsrätt och planerar att bli helkunder i Swedbank. Med tanke på bankens situation och hur den kan vara till men för oss "vanliga" kunder med tanke på eventuellt höjda avgifter, högre räntor etc så blir vi lite tveksamma om vi ska bli kunder i Swedbank. Frågan är: vågar vi bli kunder hos er och hur drabbas den vanliga kunden av era dåliga affärer?
Michael Wolf säger: Hej, Vi är Sveriges största bank för privatpersoner och därmed störst på bolån. Uppmärksamheten kring Swedbank handlar främst om våra ägare samt en allmän oro om var ekonomin är på väg och effekterna på bankerna. Vi har mycket pengar för att möta denna oro och ett av marknadens mest konkurrenskraftiga erbjudanden till bolånekunder. Välkommen till oss!
Mr_Swe säger: Aktiedepån som jag har hos er, vad händer med den om banken blir statlig?
Michael Wolf säger: Hej! Vår vanliga affärsverksamhet påverkas inte av vilka ägare vi har och därför påverkas inte heller din aktiedepå.
Alvin säger: Hej Michael, Jag har en fråga, är själv anställd hos Swedbank, hur kan krisen påverka oss anställda?
Michael Wolf säger: Hej! Tiderna är utmanande för oss alla. Ju bättre vi hjälper våra kunder att ta rätt beslut, desto starkare blir banken. Våra kundgrupper utgör motorn i svensk ekonomi, dvs hushållen och de många små och medelstora bolagen. Jag är djupt imponerad av alla de insatser bankens medarbetare gör just nu.
Kalle säger: Blir det någon skillnad för vanliga bolånekunder?
Michael Wolf säger: Hej! uppmärksamheten kring Swedbank påverkar inte bankens vanliga verksamhet.
Rickard Fallberg säger: Hej mitt namn är Rickard Fallberg. Min fråga är om det finns någon risk med Kapitalförsäkringar när banker får problem.
Michael Wolf säger: Hej! Dina försäkringar är skyddade.
Kurre säger: Kommer man att avveckla engagemanget i Baltikum på sikt?
Michael Wolf säger: Hej! Nej, de tre baltiska länderna är tre av våra fyra hemmamarknader och därmed är vi långsiktiga i vårt engagemang.
alex säger: Är det bra läge att låna pengar för investeringar nu?
Michael Wolf säger: Hej! Det beror din egna ekonomi och risken i investeringen. Kontakta din bank och be om råd.
Gösta säger: Hur kan det komma sig att banken inte lärde sig läxan av 90-talets fastighetskris i Sverige. Exakt samma beteende var det då från bankernas sida, vad beträffar utlåning till fastighetsspekulationer mm, som nu i Baltikum. Kan det bero på att alla som var med om krisen på 90-talet inte finns kvar hos banken längre.
Michael Wolf säger: Hej! Alla delar av samhället, också vi, hade kunnat lära sig mer av krisen. I högkonjunkturer är det svårt att hålla huvudet kallt. Det är därför som jag vill gå tillbaka till ett mer traditionellt sätt att driva bank.
John säger: tror du Sverige kan resa sig från Finanskrisen?
Michael Wolf säger: Hej! Jag är övertygad om att Sverige kommer att resa sig även den här gången. Det är viktigt att vi gemensamt tar beslut som gör det möjligt och inte spiller onödig energi på att leta syndabockar. Det är viktigt att var och en, dag för dag, tar stegen som ger dem en större motståndskraft i den egna hushållsekonomin. Jag tror nämligen att oron som vi alla känner är starkt kopplad till vår egen personliga situation.
Moderator säger: Här kommer sista frågan
Klokekonomi.se säger: Hej, jag är student och har ca 50 tusen sparade. Vilken sparform rekomenderar du?
Michael Wolf säger: Hej, Det beror på hur länge du vill avstå pengarna och vad du sparar till - kontakta oss så kommer vi hjälpa dig i denna diskussion Lycka till
Moderator säger: Tack Michael Wolf och tack alla som chattade!