Ingen bonus för Skandia Liv-chefer

”Ledningen får bara utdelning om vi presterar bättre än konkurrenternas genomsnitt”

MIN EKONOMI

Tidigare har Dagens industri rapporterat om planerade bonusar till Skandia Livs högsta chefer.

Men nu stoppas de rörliga ersättningarna.

– Vår vd Bengt-Åke Fagerman har redan tidigare meddelat att han avstår från eventuell rörlig ersättning för 2008. I dag har även ledningen i sin helhet fattat beslut om att avstå från bonus, säger Annie Sebelius, informationschef på Skandia Liv, till Aftonbladet.

Det blev ett ramaskri när det uppdagades att även Skandia Livs ledning kunde se fram emot att få ta emot en bonus, trots att spararnas kapital minskade med 13,4 procent under förra året.

Nu står det dock klart det inte blir några bonusar till ledningen.

– Normalt sett fattas beslut om bonusar i april varje år. Först då kan man se vilka rörliga ersättningar som ska utgå. Ledningen får bara utdelning om vi presterar bättre än konkurrenternas genomsnitt och den siffran brukar man inte få fram förrän i april.

Hur kom det sig att beslut nu har fattats i förväg?

– Normalt sett hade inte beslutet fattats förrän i april men med tanke på situationen har de sagt nej.

Enligt Annie Sebelius uppgår det totala värdet av bonuspengarna till cirka 10 miljoner.

– Det är en summa som ledning och övriga anställda, totalt 450 personer, hade fått dela på enligt våra preliminära beräkningar.