Han skodde sig på alla andras bekostnad

MIN EKONOMI

De svek kollektivet.

Och tyvärr är de nog inte de enda.

När AMF:s vice vd Ingvar Skeberg och förre vd Christer Elmehagen nu avslöjas med att ha flyttat pensionspengar har de i praktiken skott sig på alla de andra 2,5 miljoner pensionsspararnas bekostnad.

Det Ingvar Skeberg och Christer Elmehagen gjorde är inte olagligt. De drog sina slutsatser på kända fakta. Men de agerade på ett sätt som inte alla de andra 2,5 miljoner spararna hade möjlighet att göra.

Få sparare har samma kunskap om den komplicerade traditionella pensionsförsäkringen. Få inser att det är ett kollektivt sparande där spararna i goda tider får dela på överskottet och i dåliga tider gemensamt få avstå en del av tidigare vinster.

Vad Skeberg och Elmehagen gjorde var att vara med om de goda åren men hoppa av innan de dåliga tiderna slog till mot spararna.

De svek kollektivet, skulle man kunna säga.

I en traditionell försäkring är alla spararnas pengar placerade i samma påse och förvaltas av bolaget. Vi får en garanterad ränta men vi får också en preliminärt tilldelad ränta som kan tas tillbaka om det går dåligt för bolaget. AMF är ett av de mest framgångsrika livbolagen och den preliminärt tilldelade räntan har vuxit kraftigt. Men 2008 blev ett riktigt dåligt år. Skeberg och Elmehagen räknade ut att det skulle bli ett återtag och innan det blev känt tog de sina miljoner och flyttade dem till säkrare platser. Inte olagligt men ”omoraliskt” som en av styrelsemedlemmarna uttryckte det.

I februari kom så återtaget och alla spararna fick sina konton nedskrivna med 8 procent. Utom herrarna i ledningen och kanske några andra som också kunde räkna ut vad som skulle kunna hända och hade möjlighet att flytta.

De allra flesta vanliga spararna hos AMF tänker nog inte ens på att de är sparare där. Bland andra får 350 000 pensionärer sin kollektivavtalade avtalspension (även kallad tjänstepension) därifrån. För dem innebär återtaget att de får sin pension sänkt nästa år med 100-150 kronor i månaden.

Och för alla andra drygt 2 miljoner sparare hos AMF som ska bli morgondagens pensionärer försvann också pengar från pensionskontot.

Nu vet vi hur Elmehagen och Skeberg agerade. Frågan är hur personer i ledande ställning i andra livbolag har agerat innan det gjorts återtag där.

Annika Creutzer