Bankerna sänker korta boräntor

Tremånadersräntan hos Swedbank nu 2,20 procent

MIN EKONOMI

Bankerna sänker nu sina korta boräntor. SBAB sänkte på fredagen räntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,07 procentenheter till 2,28 procent.

Samtidigt höjs räntan på ett tvåårigt bolån med 0,05 procentenheter till 2,91 procent. Räntan på ett femårigt bolån lämnas oförändrad på 4,32 procent.

SBAB:s ränteändringar gäller även för bankens samarbetspartner Icabanken, Ikanobanken, GE Money Bank, Nordnet Bank, Salus Ansvar och Bank 2.

Skandiabanken sänker också tremånadersräntan, ned med 0,07 procentenheter till 2,27 procent, medan tvåårs- och femårsräntan lämnas orörd på 2,85 respektive 4,30 procent.

2 och 5 år oförändrade

Stadshypotek, Handelsbankens bolåneinstitut, sänker räntan på ett tremånaders bolån med 0,10 procentenheter till 2,20 procent. Bolån med två års och fem års bindningstid lämnas oförändrade på 2,88 respektive 4,32 procent.

Swedbank sänkte sin tremånadersränta med 0,15 procentenheter till 2,20 procent. Banken sänker samtidigt räntan på bolån med två års bindningstid med 0,05 procentenheter till 2,83 procent och räntan på lån med fem års bindningstid med 0,08 procentenheter till 4,26 procent.

TT