Största handelsraset i modern tid

MIN EKONOMI

I det största raset sedan andra världskriget kommer världshandeln att minska med 9 procent i år, spår WTO. Som exempel på dramatiken noterar Världshandelsorganisationen att med nuvarande minskningstakt skulle Kinas export helt upphöra inom ett år.

”Den globala efterfrågekollapsen till följd av den största ekonomiska nedgången på årtionden kommer att driva ned handelsvolymerna med ungefär 9 procent under 2009”, skriver WTO i sin senaste prognos. Den skulle ha kommit först på onsdagen men lades på måndagen ut på webbplatsen efter att ha läckt ut i medier.

I-ländernas export kommer enligt WTO i år att falla med 10 procent, medan u-länderna får en minskning på 2–3 procent.

WTO-chefen Pascal Lamy noterar att eftersom material ofta hämtas från många länder för att plockas ihop till en enda vara finns en multipliceringseffekt, att handeln faller ännu snabbare än efterfrågan minskar.

”Regeringarna måste undvika att göra denna dåliga situation värre genom att gå tillbaka till protektionism”, skriver Lamy.

WTO vågar dock förutsäga att de nuvarande trenderna inte blir långvariga. Med nuvarande minskning i handelstakten skulle Kinas export nå noll inom tio månader. ”Detta är givetvis ett otroligt scenario, och understryker det faktum att så stora nedgångar som vi har sett den senaste tiden inte kommer att fortsätta”, heter det.

Enligt rapporten ökade världshandeln i fjol med 2 procent, vilket kan jämföras med plus 6 procent 2007.

Rankat efter värde i USA-dollar förblev Tyskland det största exportlandet 2008, medan USA är i särklass som största importland. Sverige var världens 24:e största exportör, åtta i EU, och 26:e största importör, tia inom EU.

TT