Din pension chocksänks

Anneli, 79: Det är fel!

1 av 2 | Foto: Foto: LASSE ALLARD
upprörd ”Vi gamla har jobbat och betalat skatt i hela vårt liv, så jag tycker det är fel”, säger Anneli Nyström, 79, som bor i Farsta.
MIN EKONOMI

Anneli Nyström, 79, är finanskrisens nästa offer.

Börsen rasar – och pensionerna följer med i fallet.

– Det är fel. Vi gamla har arbetat och betalat skatt i hela våra liv, säger hon.

I går presenterade Försäkringskassan facit av pensionssystemets utveckling under 2008. Det visade sig att systemet gått back med 243 miljarder kronor, framför allt på grund av börsfallet.

Därför räcker inte pengarna till för att betala ut alla pensioner nästa år - de måste sänkas.

Sänkningen gäller bara inkomst- och tilläggspensioner. Andra pensioner, som garanti-, änke- och avtalspensioner, på-verkas inte.

Sänkningen ser ut att bli 4,4 procent från och med 1 januari 2010. Men regeringen fastställer hur stor sänkningen blir först i november, och mycket kan hända innan dess.

Jämna ut”

Redan i går pratade socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson om att ”jämna ut” sänkningen ”över några år”.

Ett annat sätt att lindra effekten av sänkta pensioner skulle kunna vara att bostadstilläggen för pensionärer höjs, enligt Försäkringskassans analytiker Gudrun Ehnsson.

Socialdemokraterna vill ha besked om förbättringar för pensionärerna redan i vårbudgeten:

”Det absolut enklaste

vore att riva upp pensionärs-

skatten och se till att pensionärer inte beskattas hårdare än yrkesverksamma”, skriver Thomas Östros (S) i ett pressmeddelande.

Slå lika hårt

Regeringen har utlovat besked i höstbudgeten om hur regelverket kring sänkningar i pensionsutbetalningarna ska förändras.

Antingen kan sänkningarna fortsätta att slå lika hårt som de verkar göra nästa år, eller också mildras de.

Eftersom pensionssystemet beslutades i samråd mellan de borgerliga partierna och Socialdemokraterna, kommer S att få vara med och besluta om hur regelverket för sänkningar ska se ut. De fem partierna utgör tillsammans den så kallade Pensionsgruppen.