”Cheferna tjänar för lite”

Ledarna: De flesta av landets 500 000 chefer ligger en bra bit under 30 000 kr/mån

MIN EKONOMI

Snittlönen för landets 500 000 chefer ligger på drygt 34 000 kronor och männen har dragit ifrån kvinnorna i chefslöneligan.

Snittlönen står inte i rimlig proportion till chefernas arbetsuppgifter och ansvar, anser chefsorganisationen Ledarna.

Det finns en liten grupp chefer i det privata näringslivet som har månadslöner på runt 80 000 kronor. Men det stora flertalet av landets 500 000 chefer har månadslöner, som ligger en bra bit under 30 000 kronor per månad, visar Ledarnas statistik över förra årets chefslöner.

– Ganska många av landets chefer har en låg lön i förhållande till det de förväntas presentera, säger Ledarnas ordförande Annika Elias.

– Det handlar främst om låglönebranscher som servicesektorn, handeln och vissa delar av offentlig sektor där lönerna är låga. Det är kvinnodominerade sektorer, där det verkar vara svårt att få upp lönerna.

Låglönebranscher

Hon hävdar att det just i låglönebranscherna som cheferna har störst personalansvar och är trots det dåligt betalda.

– De ska leda många människor i sin verksamhet och har stort ansvar, säger Annika Elias.

Männen har i årets undersökning ryckt ifrån kvinnorna med 300 kronor per månad. Männen tjänar nu i snitt 34 000 kronor och kvinnorna 33 200 kronor.

Länsvis toppar cheferna i Stockholm löneligan med en snittlön på 37 000 kronor, medan Jämtlandscheferna intar bottenplatsen med en snittlön på 31 042 kronor per månad.

Det är i storstadsregionerna som cheferna har de högsta lönerna.

– Den här rapporten syftar till att lyfta fram hur verkligheten ser ut. Var åttonde anställd i Sverige är ju faktiskt chef, säger Annika Elias.

Det finns en elitdivison som har månadslöner på runt 80 000 kronor. Det handlar främst om finanschefer, informationschefer och försäljningschefer och de bor i storstäderna.

Långt ifrån bonusdebatten

– Det är också viktigt att poängtera att vi inte pratar om den halva promille av landets chefer som bonus- och lönedebatten nu handlar om. Här handlar det om löner en bra bit under 30 000 kronor per månad, säger Annika Elias.

Snittlönen har för landets chefer har ökat med knappt två tusen kronor jämfört med snittlönen för 2007.

– Det är inte mycket med tanke på att siffrorna bygger på statistik för 2008 då vi under större delen av året hade en fullständigt exempellös högkonjunktur, säger Annika Elias.

Under de närmaste tio åren ska 200 000 pensionerade chefer ersättas av nya. Låga chefslöner kan knappast attrahera de bästa förmågorna att välja en chefskarriär, enligt Annika Elias.

FAKTA

Chefslöner

Ledarnas chefslöneundersökning bygger på uppgifter från drygt 66 000 chefer. Materialet omfattar allt ifrån verkstadschefer och skolmåltidschefer till informationsdirektörer och sjukhuschefer.

I lönebegreppet ingår fast kontant månadslön, rörliga lönedelar och värdet av skattepliktiga förmåner.

Var åttonde anställd i Sverige är chef. Av dem är en tredjedel kvinnor.

Källa: Ledarna (TT)

CG Ström/TT