Så påverkas din ekonomi av börsfallet

Tre experterna svarar

MIN EKONOMI

Vad innebär börsoron för din ekonomi?

Aftonbladet har frågat tre experter: Lena Hagman, chefsekonom TCO (LH), Robert Bergqvist, chefsekonom SEB (RB) och Jan Häggström, chefsekonom, Handelsbanken (JH).

Hur länge kommer oron i ekonomin att fortsätta?

LH: – Visst blir tillväxten svagare i år, men vi kommer se en återhämtning redan mot slutet av året. Vi tror att efterfrågan från de nya tillväxtmarknaderna Ryssland, Kina och Indien kommer att vara en motvikt. Vi är fortfarande optimistiska.

RB: – Så länge den amerikanska bolånemarknaden är i gungning är läget fortsatt osäkert i USA, och därmed i hela världen. Det finns en stor risk för att oron på börsen kommer att bestå hela första halvåret. Osäkerheten om konjunkturen är stor i hela världen och det kommer att skapa stora svängningar.

JH: – Det finns ingen riktigt bra tumregel för att förutse hur länge oron ska bestå. Däremot kan man säga att det inte är särskilt sannolikt att börsen rasar lika mycket som 2000–2002. Då var börsen kraftigt övervärderad när raset kom. Det var den inte den här gången.

Vad kan det leda till?

LH: – En kortare svacka tror jag fortfarande. Men blir det recession i USA påverkas tillväxtländerna i öst och då drabbas även svensk export. Det hänger på USA.

RB: – Den som tycker att det är oroligt i världen skjuter på sin privata konsumtion, företag väntar med att investera. På så vis bidrar man med att sänka tillväxten ytterligare.

JH: – När vi får ett ras förlorar investerare kapital och kan inte satsa lika mycket. En av anledningarna till räntesänkningen är oron för att hushållens konsumtion ska minska på grund av oron.

Är börsfallet motiverat resultatmässigt?

LH: – Jag är ingen börsanalytiker utan följer specifika branscher. Och de signaler jag fått är övervägande positiva. Många företag gör stora vinster och känner inte alls igen sig i den svarta bilden av konjunkturen.

Så det verkar finnas ett visst mått av psykologi i kursutvecklingen.

RB: – Konjunkturen har bromsat, så är det. Många prognosmakare har underskattat den utvecklingen. Men samtidigt spelar psykologiska effekter stor roll när osäkerheten är stor.

JH: – Stockholmsbörsen är helt klart undervärderad. Det skulle krävas fruktansvärt dåliga resultat för att motivera kursfallet i Stockholm de senaste månaderna.

Vilket är största orosmolnet på den ekonomiska himlen?

LH: – USA. Det är nyckeln till vad som kommer att hända. Det är fortfarande oklart hur hårt bankerna drabbas av bolånekrisen.

RB: – Det finansiella systemet i USA är redan utsatt för stora påfrestningar. Konjunkturen kan förvärra situationen ytterligare.

JH: – Vi vet inte hur det ser ut i de amerikanska bankerna och har inte vetat det på ett tag. Det har visat sig under hösten att bankerna gång på gång lyckats överträffa de sämsta förväntningarna. Misstanken att vi inte sett det värsta ännu är det största orosmolnet.

Jens Kärrman