Så planerar DU din pension

Pensionsexpertens bästa råd för olika åldersgrupper

MIN EKONOMI

Ung student med evigheter kvar till 65?

50+ med drömmar om att trappa ner?

Det här ska DU tänka på inför din framtida pension.

Förr räckte 30 års arbetsliv för att få en rimlig inkomst efter 65. Med det nya systemet avgörs pensionen av så mycket mer. Hur ekonomin i samhället utvecklas men också av hur länge en person studerar, när han eller hon börjar jobba och vilka avtal som finns på arbetsplatsen.

Det här är Alectas pensionsekonom Eva Adolphsons viktigaste pensionsråd för olika perioder i livet.

20 - 30 år:

Studera inte för länge. Om du inte vet vad du vill göra i framtiden är det bättre att ”provjobba” på olika arbetsplatser än att ”provplugga” olika kurser på högskolan eller universitetet. Pensionspengar tidigt i livet blir extra mycket värda eftersom de har lång tid på sig att ge avkastning.

För att pension ska betalas in till den allmänna pensionen krävs en inkomst på minst 17 343 kronor år 2008. Sommarjobbar du eller jobbar extra vid sidan om studierna är det bra om du kommer upp till den nivån på ett år.

När du börjar jobba på allvar ska du se till att din arbetsgivare erbjuder tjänstepension. Om arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal betalas alltid tjänstepension. Om arbetsgivaren saknar kollektivavtal och inte erbjuder tjänstepensin ska du förhandla dig till den. Försök också få inskrivet i anställningsavtalet att arbetsgivaren ska betala till din tjänstepension även om du blir föräldraledig.

Privata arbetsgivare med kollektivavtal betalar in till tjänstepensionen när du är mellan 25 och 65 år. Därför är det bra om du kan jobba under den perioden. Arbetsgivare inom kommun och landsting börjar betala tjänstepension redan när du är 21 år och fortsätter med det så länge du är anställd.

30 - 40 år:

För att få en bra allmän pension krävs runt 40 års heltidsarbete. Om du kan - jobba heltid. Har du små barn över fyra år och vill jobba deltid är det bättre om båda föräldrarna går ner lite tjänst än om bara en gör det. Ur jämställdhetssynpunkt är det bättre att båda jobbar 90 procent än om en jobbar 50 och en 100 procent. Är barnet under fyra år finns bra kompensationsregler om en av föräldrarna går ner i tid.

Gifta par kan minska skillnaden i framtida pension genom att en ger bort sin premiepension till den andre. Överföringen kan löna sig om det är stor skillnad mellan makarnas lön eller om den ena jobbar heltid efter att barnet fyllt fyra år. För 2008 är det för sent att göra en överföring.

Om du har familj: Se över vilka försäkringar och pensioner som betalas ut till make, sambo eller barn om någon i familjen dör. Innan du väljer skydd för dödsfall i tjänstepensionen, kolla hur mycket det påverkar din framtida pension.

Jobbar du statligt eller kommunalt och har låtit bli att göra ett aktivt val för din tjänstepension så ingår automatiskt ett återbetalningsskydd. Det innebär att dina pensionspengar går tillbaka till den egna familjen om du skulle dö. Är du ensamstående utan barn - ta bort återbetalningsskyddet. Pensionen blir något lägre med det.

40 - 55 år:

Funderar du på att byta jobb? Ta noga reda på vilka villkor som gäller för tjänstepensionen hos din nya arbetsgivare. Ett jobbyte handlar inte bara om lön utan också om din framtida pension.

Om barnen blivit vuxna - tänk över om det är nödvändigt med återbetalningsskydd i tjänstepensionen.

Jobbade du deltid när barnen var små? Då kan det vara läge att börja spara privat för att få upp den framtida pensionen. Samma sak kan gälla om du tidigare jobbat hos en arbetsgivare som inte betalade in till din tjänstepension.

55 - 65 år:

Funderar du på att gå ner på deltid? Kolla först med ditt tjänstepensionsbolag hur det kommer att påverka din tjänstepension.

Försök att minska dina fasta utgifter genom att till exempel betala av på lånen.

Är du privattjänsteman med tjänstepensionen ITP och vill gå tidigare än vid 65? Vänta i alla fall till månaden efter att du fyllt 62. Då kommer både ITP (den förmånsbestämda tjänstepensionen) och ITPK (den premiebestämda tjänstepensionen) att fortsätta betalas in tills du är 65. Men tänk på att ju tidigare du går i pension desto lägre blir pensionen varje månad.

Fundera på hur du ska ta ut din pension. Den allmänna pensionen tas alltid ut för resten av livet men en del tjänstepensioner och privata pensionsförsäkringar går att ta ut under ett begränsat antal år. Fundera över vad som är bäst för dig.

I samband med pensioneringen kan det vara idé att flytta pensionspengarna i premiepensionen till en traditionell försäkring hos PPM. Då är du garanterd ett visst belopp så länge du lever.

Det här ska alla tänka på:

Hög avkastning på de valbara pensionspengarna ger högre pension. På lång sikt ger aktier bäst avkastning. Har du långt till pensioneringen kommer du troligen att få en högre pension om du placerar en större del av pensionspengarna i aktier. Några år före pensionen kan det vara klokt att minska andelen aktier, eftersom aktiemarknaden kan svänga snabbt.

Välj ett pensionsbolag med låga avgifter. På lång sikt kan det betyda mycket ekonomiskt.

Gå igenom ditt pensionssparande minst en gång varje år. Kolla hur det har gått med de pensionspengar som du har placerat själv.

Ställ krav på de bolag som skickar ut obegriplig information. Ring och be dem förklara så att du förstår.

Vill du få en överblick över din framtida pension? Anmäl dig till www.minpension.se.