Så avgörs din pension

Långt arbetsliv och kollektivavtal viktigast enligt pensionsexpert

MIN EKONOMI

Pensionsbeskedens tid är inne.

Få förstår vad de handlar om.

I dag hjälper aftonbladet.se dig att hitta rätt i prognosdjungeln.

I februari började de orangea kuverten dimpa ner i de svenska brevlådorna. Som röda skynken för många. Vad står där egentligen? Berättar det sanningen om min framtida pension?

Delvis, om du är 60 med bara några år kvar. Knappast, om du är 30 med minst lika många år kvar i arbetslivet.

– Med det tidigare systemet blev man lovad pension på en viss nivå. Med det nya systemet utlovas en viss inbetalning till pensionen, men ingenting sägs om pensionens storlek i slutändan, säger Eva Adolphson, pensionsekonom på tjänstepensionsföretaget Alecta.

Inga aktiva val

Med en allt äldre befolkning blev det förra systemet för dyrt och frikostigt. Man behövde bara jobba i 30 år. Pensionen beräknades på de 15 bästa inkomståren. Du behövde inte tänka själv eller göra aktiva val.

Nu har snart tio år gått med det nya systemet. Fortfarande är frågorna många och okunskapen stor.

– Att förstå de grundläggande principerna är egentligen inte så svårt. Men vi använder olika språk för olika delar av pensionen. Det blir till ett fikonspråk som man inte förstår, säger Eva Adolphson.

Så vad är det som gäller för att få så hög pension som möjligt - utan fikonspråk?

Jobba länge och mycket. Heltid i minst 40 år. Ju längre du jobbar desto högre blir din framtida pension. Varje arbetad timme räknas.

Välj en arbetsgivare med kollektivavtal. Då betalas automatiskt en del av din lön till tjänstepensionen. Ju mer du tjänar desto mer får du ut i pension.

Håll koll på de pengar du själv får placera. Titta på avgiften och tänk på att hittills har aktier gett bäst avkastning.

År 2000 infördes ppm-valen. Det innebär att 2,5 procent av pengarna som betalas in till den allmänna pensionen får placeras i olika privata fonder för att pengarna ska öka i värde. Men långt ifrån alla har gjort ett aktivt val. Deras 2,5 procent hamnar då automatiskt i statliga Sjunde AP-fonden.

Den som får tjänstepension genom sin arbetsgivare, de allra flesta, får också välja vem som ska förvalta pengarna och får också göra egna fondval.

Hur viktiga är de egna valen för den framtida pensionen?

– Det viktigaste är att man gör medvetna val. Låter man bli att välja kan det vara ett medvetet val. Det är meningen att alternativen för de som inte gör egna val också ska ge en vettig pension, säger Eva Adolphson.

Anna Hedborg, som var med om att utforma det nya pensionssystemet, tycker att valens betydelse har förstorats upp.

– Det är trots allt en mindre del i det allmänna pensionssystemet som är valbart. Arbetar man och omfattas av kollektivavtal så får man en hygglig pension, säger hon till aftonbladet.se.

Tur och otur

– Sedan är det också väldigt oklart vad man åstadkommer med sitt val. Det är tur och otur inblandat. Många av oss som håller på med pensioner har inte gjort något val utan låter Sjunde AP-fonden sköta det. De har en stor riskspridning. Jag har själv gjort så, säger Anna Hedborg.

Banker och försäkringsbolag är också pigga på att få oss att spara privat för att få upp pensionen ännu lite mer. Men det är inte nödvändigt för alla, menar Eva Adolphson på Alecta.

– Det blir mindre och mindre viktigt. För från och med i år har man sänkt avdragsmöjligheten för privat pensionssparande. Nu får man dra av max 12 000 kronor på ett år.

Orangea kuvertet

– Istället för att spara privat kan man försöka få ner sina fasta avgifter genom att betala av på lånen. Men för den som började jobba lite väl sent kan privat pensionssparande vara ett bra komplement.

I dagarna plockar vi upp de orangea kuverten ur brevlådan. Men där saknas tjänstepensionen. Inte heller det privata sparandet är inräknat. Kuvertet innehåller en prognos för hur mycket man får ut genom den allmänna pensionen - den del som omfattar alla som får någon form av inkomst.

Ska man bry sig om vad som står i kuvertet?

– Det är bra med ett årligt besked. Men jag tycker inte att man ska ägna sig åt prognoser för någon som är under 50 år. Informationen blir missvisande. Det är fel att sätta ut en siffra på hur stor pensionen kommer att bli. Det sänder en felaktig signal om att pensionen är förutbestämd. Det som står där bygger på gissningar om framtidens medellivslängd och inkomstutveckling, säger Eva Adolphson.

– Man kan alltid ha synpunkter på hur man beräknar framtida pensioner. Men beskedet behövs för att få en uppfattning, säger Anna Hedborg.

– Jag tror att en 30-åring förstår att det som står där är osäkert. Men fortsätter man på samma sätt fram till pensionen så blir det troligen så som det står där.

Pensionen kan komma från tre håll

Allmän pension. Kallades tidigare för ”folkpension.” Varje år går 18,5 procent av din lön till den allmänna pensionen. Även studier, värnplikt, föräldraledighet, a-kassa och socialförsäkringar ger rätt till pension. 16 av de 18,5 procenten går till inkomstpensionen. Värdet bestäms av hur det går för lönerna i Sverige. Om lönerna stiger blir pensionerna högre. Om lönerna utvecklas mindre bra blir pensionerna lägre.

2,5 av de 18,5 procenten går till premiepensionen. De pengarna får var och en placera genom ppm-valet. Den som inte gör något val får automatiskt sina pengar placerade i Sjunde AP-fonden.

Ju längre tid man arbetar desto högre blir den allmänna pensionen.

Den som inte har tjänat tillräckligt mycket under yrkeslivet garanteras en garantipension.

Tjänstepension. Om arbetsgivaren har kollektivavtal betalas automatiskt en del av lönen till den framtida pensionen. I Sverige har runt 90 procent kollektivavtal. Den som tjänar över 30 000 i månaden får extra mycket pengar genom tjänstepensionen. Precis som när det gäller den allmänna pensionen får man själv bestämma över en del av tjänstepensionen.

Den som jobbar på en arbetsplats utan kollektivavtal får inte automatiskt tjänstepension. Då är det viktigt att förhandla sig till en tjänstepension. För den som helt saknar tjänstepension blir det viktigare med ett eget pensionssparande.

Privat pensionssparande. Den allmänna pensionen och tjänstepensionen kommer tillsammans att ge dig mellan ungefär 60 och 80 procent av den lön du har när du går i pension. För att få mer pengar krävs ett privat pensionssparande. Man kan välja mellan:

Traditionell pensionsförsäkring med garanterad ränta.

Fondförsäkring där försäkringsbolaget investerar dina pengar i fonder. Hur stor slutsumman blir beror på hur bra fonderna går.

Individuellt pensionssparande där du själv placerar dina pengar i fonder eller aktier eller på konto.