Ge mamma städhjälp – och sänk din skatt

MIN EKONOMI

Ge mamma en fönsterputsning och pappa en nyklippt gräsmatta.

Dessutom får du sänkt skatt.

För skattereduktionen för hus-tjänster gäller även tjänster hos föräldrarna.

Ibland är avståndet för långt för att du ska kunna åka och hjälpa dina föräldrar. Ibland räcker inte tiden till och ibland kanske dina föräldrar har större behov än vad kommunen kan hjälpa dem med.

Då kan en lösning vara att du köper tjänster åt dina föräldrar. I lagen om hus-tjänster finns en del som är mindre känd. Det är möjligheten att köpa tjänster till föräldrarna och själv få skatten sänkt.

Det kan vara städning, matlagning, gräsklippning och snöskottning. Men det gäller även om du anlitar någon för att följa med på promenad, besök på vårdcentral och utföra enklare ärenden.

Reglerna är desamma som för andra hustjänster. Du får skattereduktion med hälften av arbetskostnaden och den maximala skattereduktionen du kan få är 50 000 kronor per år. Och det är den sammanlagda kostnaden för arbeten i din egen bostad och i föräldrarnas som räknas.

Du kan också få skattereduktion för ROT-arbeten på föräldrarnas bostad. Men i så fall måste du också vara delägare i bostaden. Det räcker med någon procent. Om föräldrarna skänker dig en liten del av bostaden för att du ska kunna hjälpa dem med detta så kan det räknas som förskott på arv. Tänk också på att det ska ske på ett sätt som är rättvist mellan syskonen så skriv ett avtal och ta gärna hjälp av en jurist.

Det finns däremot inga krav på ägandet när det gäller alla andra hus-tjänster som städning och snöskottning. Det går alltså bra för dig som bor i hyresrätt att få skattereduktion både för arbeten både i ditt eget hem och i föräldrarnas. Och de behöver inte heller bo i ägd bostad utan kan också bo i hyresrätt.

I artikeln intill skriver min kollega Arne Höök om att det i vissa kommuner kan vara billigare att köpa städtjänster privat än att anlita den kommunala hemtjänsten. En förutsättning är förstås att du som gör detta har pensionsinkomster som är tillräckligt stora för att det ska finnas tillräckligt med skatt att reducera.

Men om pensionen är för låg kan alltså något av dina barn istället ta städkostnaden och få skattereduktionen.

För dig som bara har pensionsinkomster krävs en månadslön på cirka 16 700 kronor för att du ska kunna få maximal skattereduktion på 50 000 kronor per år. För dig som är löntagare krävs däremot en månadsinkomst på cirka 25 000 kronor. Förklaringen till det högre beloppet är att löntagaren också har skattereduktion för pensionsavgiften och den ska först räknas bort innan det kan bli en reduktion för hus-tjänster.

Har du stora lån och får avdrag för räntekostnader måste din inkomst vara ännu större. På en provblankett på Skatteverkets hemsida kan du räkna ut vilket utrymme du har för att köpa städning, ROT-arbeten och andra hus-tjänster.

FAKTA

Läsarfrågan

Jag har ärvt en halv miljon som jag har på Riksgäldspar utan tidsgräns för att de ska vara helt säkra. Jag ämnar använda dem om jag vill sluta arbeta tidigare och dryga ut pensionen, är 63 år. Nu såg jag på nätet att räntan här bara är 0,1 procent! Samtidigt annonserar Sevenday om en ränta på 3,4 procent! Insättningsgarantin gäller väl här?

Trygghetsnarkomanen

Annika: Det är rätt att insättningsgarantin gäller på upp till 500 000 kronor hos Sevenday. Skulle det värsta hända, att banken inte kan betala tillbaka dina pengar, så får du ut dem ändå med hjälp av garantin. Det ska ske inom 3 månader men kan i praktiken ta upp till ett år. Under tiden får du ingen ränta. Jag har inte granskat Sevenday så noga att jag vill rekommendera eller avråda från just detta företag men kunder jag talat med är mycket nöjda. Räntan är dock sänkt till 2,5 procent.

Annika Creutzer, Chefredaktör för E24:s privatekonomiska sajt Pengar24