Risk för ny bubbla på bomarknaden

Peter Kaplan, chefekonom: Bostadspriserna kan stiga med så mycket som 15–20 procent nästa år

MIN EKONOMI

Riksbankens räntebesked var ljuv musik för landets husägare.

Men bopriserna väntas stiga rejält nästa år och därmed ökar risken för en ny fastighetsbubbla.

Efter förra höstens finanskris var experterna eniga om att priserna på bomarknaden skulle falla rejält. Men i takt med Riksbankens räntesänkningar har den spådomen kommit på skam och experterna har fått göra helt om efter att priserna har återhämtat sig efter höstens prisras.

Bostadsutlåningen har också tagit fart och Riksbankens prognos att det inte blir någon räntehöjning förrän om ett år är ljuv musik för landets bolånetagare. Rörliga boräntor på runt 1,5 procent ett bra tag till är alltså att vänta även om vissa prognosmakare tror att räntan behöver höjas redan i vår.

Prisrally nästa år

– Jag tror att bostadspriserna kan stiga med så mycket som 15–20 procent nästa år och det är flera faktorer som talar för det, säger Peter Kaplan, nordisk chefekonom på Royal Bank of Scotland till TT.

– Rekordlåga räntor och minskad rädsla för att bli arbetslös driver upp priserna.

Peter Kaplan tror att bostadspriserna stiger med 10–15 procent även om Riksbanken börjar höja räntan redan i vår.

– Riksbanken borde vara mycket tydligare med att förklara att dagens ränteläge är extremt lågt och förklara på vilken nivå en normal ränta ligger på, säger Peter Kaplan.

– Nu finns det en stor risk för att vi får en bubbla på bostadsmarknaden.

Bankerna måste ta sitt ansvar

Swedbanks chefekonom Cecila Hermansson befarar också att en bubbla kan vara på väg att byggas upp på grund av de rekordlåga räntorna. Men att det i så fall dröjer några år.

– Risken finns när reporäntan höjts till fem procent och kanske mer om några år. Nu vilar ett stort ansvar på banker och bolåneinstitut att ställa krav på bolånetagarna och jag önskar att Riksbanken skulle vara mer tydlig och pedagogisk i sin kommunikation, säger Cecilia Hermansson.

Efter en mindre nedgång under vintern och våren har bostadsutlåningen tagit fart igen. Det handlar om ökningstal på 8–10 procent de senaste månaderna. Och detta trots att banker och bostadsinstitut har ökat kraven på låntagarna.

Lägre priser i augusti

Bostadspriserna har i princip legat stilla under sommaren. I augusti föll priserna något, enligt preliminära uppskattningar. Men det är full fart på visningarna enligt Mäklarstatistik, som presenterar augustisiffrorna i nästa vecka.

– Det gäller främst Stockholm- och de övriga storstäderna. Prisutvecklingen styrs naturligtvis av de rekordlåga räntorna, men läget på arbetsmarknaden är nog den enskilt viktigaste faktorn, säger Claudia Wörman, analysansvarig på Mäklarsamfundet.

Hon räknar med en stabil prisutveckling framöver.

FAKTA

Bopriser

Allt fler hushåll tror på stigande bopriser på grund av det extremt låga ränteläget. Efter förra höstens prisfall på 10 procent har priserna återhämtat sig i takt med Riksbanken räntesänkningar.

De senaste tre månaderna har priserna på bostadsrätter stigit med en procent medan villapriserna varit oförändrade. Jämfört med juli förra året har bostadsrättspriserna fallit med tre procent och villapriserna med sju procent.

Källa: Mäklarstatistik och TT

CG Ström/TT