500 000 hushåll fick billigare el

Bytte till rörligt elpris senaste året

MIN EKONOMI

Allt fler hushåll byter elleverantör eller överger den dyraste formen av elräkning, så kallat tillsvidarepris.

– Det är en bra utveckling. Det visar att elkonsumenterna blivit kostnadsmedvetna och vill spara pengar, säger elrådgivaren Magnus Askaner.

Antalet hushåll som byter elhandelsföretag fortsätter att öka kraftigt, enligt siffror från Energimyndigheten. Under andra kvartalet bytte 126 000 hushåll elleverantör, vilket är en ökning med 41 procent jämfört med andra kvartalet 2008.

– Det är dock en liten minskning jämfört med första kvartalet då rekordmånga hushåll – närmare 140 000 – bytte elleverantör, säger Carola Lindberg på Energimyndigheten.

Halv miljon har bytt

– Det är nog helt normalt. Impulsen att göra något åt sina elräkningar är betydligt större under vinterhalvåret när vi förbrukar mer el till belysning, värme och alla hushållsapparater än vad vi gör under sommaren då vi i större utsträckning vistas utanför hemmet, säger Magnus Askaner på Elprisguiden.

Under det senaste året har över en halv miljon elkunder bytt till ett annat elbolag. Vattenfall är ett av de företag som attraherat nya kunder.

– Det finns ingen tillförlitlig sammanställning av vilka byten som sker. Men vi vet att Vattenfall fått många nya kunder med sina bundna avtal som ligger bra till kostnadsmässigt, även företagets rörliga pris attraherar många nya kunder. Andra vinnare är bolag som har en offensiv marknadsföring som Skellefteå kraft och Telge Energi, konstaterar Magnus Askaner.

Bränner tusenlappar

Nästan 30 procent av elkunderna tycks inte bry sig om att de betalar mer för elen än vad de behöver.

– Alla som har tillsvidarepris betalar mer än vad de skulle göra, oavsett om de väljer ett rörligt pris eller avtalar om en bindningstid. De flesta som har tillsvidarepris är nog lägenhetsinnehavare som inte har så hög elförbrukning. Men även de kan minska sina elkostnader med en eller annan hundring. En villaägare med elvärme bränner i onödan upp flera tusen kronor om året om han inte ser om sitt hus och väljer bort tillsvidarepriset, säger Magnus Askaner.

Andelen kunder med tillsvidarepris fortsätter att minska, från 32,8 procent i mars till 28,2 procent av elkunderna i juni. Det är fortfarande den vanligaste avtalsformen.

Snabbt byte

De kunder som valt ett rörligt pris har haft den lägsta elkostnaden hittills i år och andelen kunder med rörligt pris har ökat från 22,3 i mars till 27,1 procent i juni. Enligt analytikerna kommer det rörliga priset fortsatt att vara det mest förmånliga – åtminstone under det närmaste halvåret.

– De som sitter med ett rörligt pris behöver nog inte vara särskilt vaksamma. Skulle prisbilden förändras går det ju snabbt att övergå till ett bundet avtal, säger Magnus Askaner.

FAKTA

Pengar att spara på elen

Det finns pengar att spara för elkunder som byter elbolag eller byter från tillsvidarepris, som var tredje hushåll har, till en annan avtalsform.

Så här såg medelpriset för elenergi ut för olika typkunder under juli i år. Priset är öre/kWh exklusive skatter:

Tillsvidarepris är det pris som gäller om man inte begärt något annat och som man automatiskt får när man flyttar till ett område med annan elnätsägare.

Källa: SCB och Energimyndigheten(TT)

Fakta: Så många har bytt elbolag

Under första halvåret har drygt 307 000 elkunder bytt elleverantör, varav drygt en kvarts miljon var enskilda hushåll. Skillnaden i procent är jämfört med samma period förra året:

Antal hushåll som bytt elbolag under 1:a kvartalet: 138 306 (+39 procent)

Antal hushåll som bytt elbolag under 2:a kvartalet: 126 346 (+41 procent)

Antal företag/offentliga inrättningar som bytt elbolag under 1:a kvartalet: 23 734 och under 2:a kvartalet: 19 157.

Källa: SCB och Energimyndigheten (TT)

Ove Byström/TT