”De flesta får lite”

Annika Creutzer svarar på läsarnas frågor om regeringens budget

MIN EKONOMI
Foto: LOTTE FERNVALL
Annika Creutzer är privatekonom och chefredaktör på pengar.24.se.

anonym säger: Jag förstår inte allt snack om nya budgeten. Jag och min sambo ska snart ha barn, vilket betyder att jag kommer vara mammaledig nästa år. Påverkas vi på något sätt av den nya budgeten?
Annika Creutzer säger: Ni påverkas i och med att det blir sänkt skatt på inkomster. Du får något lägre föräldrapenning, 8 kr per dag eftersom prisbasbeloppet sänks.
säger: För mig som ensamstående deltidsarbetande mamma, kommer jag att märka av några skillnader jämfört med tidigare?
Annika Creutzer säger: Du får behålla något mer av din inkomst när skatten sänks. Men du får inga förbättringar av barnbidrag, bostadsstöd e dyl.
anders säger: Vad ser du för positiva sidor med budgeten?
Annika Creutzer säger: De flesta får lite.
Ia säger: Kommer det att bli för förbättringar för oss familjer med handikappade barn?
Annika Creutzer säger: Jag har inte hittat något konkret som rör er. Men jag måste reservera mig för att jag bara hunnit skumma hela luntan.
Sharid säger: Jag fattar inte - har jag som egenföretagare verkligen nytta av jobbskatteavdraget? Jag tar ju inte ut lön, utan behåller det som blir över av arvodet efter att sociala avgifter, f-skatt osv är betalat. Jag vet att egenavgifterna ska sättas ner, jättebra, men kan jag dessutom räkna med extra pengar över från jobbskatteavdraget?
Annika Creutzer säger: I din f-skatt ingår löneskatten så du påverkas också positivt.
Berra säger: Kommer det att förändras för mig som ensamstående far. Det finns även en risk att mitt jobb kan komma att läggas ner. Ska jag oroa mig?
Annika Creutzer säger: Du måste försöka skaffa dig en buffert om du inte har det. Det tar ca 2 månader att få den första utbetalningen från a-kassan. Ibland kan det ta ännu längre tid. Regeringen tror på en kraftigt ökad arbetslöshet med topp på 11.6 procent arbetslösa 2011. Det var tal om ökat bidragsförskott till ensamstående föräldrar men det finns inget sådant i budgeten.
Bengt Reis säger: Hej A. Jag är en M på 53 år. Precis läst färdigt en utbildning på 2 år men utan arbete. Har ett arbetshandikapp vilket gör det lite svårare att hitta in på arbetsmarknaden igen. Vad hjälper den nya budgeten mig med egentligen?
Annika Creutzer säger: Arebetsförmedlingarna förstärks. Kanske finns det redan nu något program som kan hjälpa dig till ett jobb. Det beror givetvis på vilken utbildning du har skaffat dig vilka möjligheter du har att få jobb.
Anna säger: hur påverkas studenter?
Annika Creutzer säger: Studenterna skulle ha fått lägre studiemedel nästa termin eftersom prisbasbeloppet sänks. Men nu höjs studiemedel med 430 kr per fyra veckor. Av detta är 308 kr höjt lån och resten höjt bidrag. Sammantaget blir det alltså ett plus för studenterna. 2011 blir det möjlighet att tjäna ca 136 400 kr utan att studiemedlen sänks. Fribeloppet höjs alltså med ca 30 000 kr.
Urban säger: Påverkas friskolorna av den nya budgeten? Eller de får samma del av pengarna som tidigare?
Annika Creutzer säger: Jag har inte sett något i budget som rör friskolorna på annat sätt än vad som gäller i dag.
reztuerC akinnA säger: Vad händer i förlängningen när olika stater drar på sig så oerhört stora underskott? Tänker framför allt på USA, Italien osv?
Annika Creutzer säger: Den svenska ekonomin är mycket stabilare och mer i balans. Vi har haft överskott. Nu blir det underskott i några år men det är ändå inom ramen för vanliga konjunktursvängningar. I USA var det redan ett gigantiskt budgetunderskott innan staten fick gå in och rädda banker och biltillverkare. I Italien var ekonomin också i rejäl obalans redan före krisen.
Erik säger: Hej, kommer jag som gymnasieelev märka av den nya budgeten?
Annika Creutzer säger: Du kommer bara att märka lite av det om du jobbar på helger och lov och har en arbetsinkomst. Det är inga ändringar av barnbidrag. Studiebidraget (det förlängda barnbidraget) ändras inte.
gorm säger: Kan man verkligen tala om arbetslinje när det faktiskt råder massarbetslöshet? Är inte det ungefär lika konstigt som att säga att vegetarianer tillämpar en "köttlinje"?
Annika Creutzer säger: Detta är en politisk fråga som jag inte är rätt person att svara på. Borg har fått den på presskonferenser så du lär kunna se och läsa svar i media.
Sjuk o fattig säger: Har man lagt in i budgeten den kostnad som tillkommer för att anställa fler på socialkontoren och kostnaden för fler socialbidragstagare som blivit utförsäkrade?
Annika Creutzer säger: Det finns inga öronmärkta pengar för detta. Men kommunerna får mer pengar nästa år för att slippa säga upp så många. Pengarna fördelas efter antalet invånare i kommunerna.
säger: kommer existensminimumet att höjas?
Annika Creutzer säger: Det är normen för socialbidrag som du avser antar jag. I och med att priserna sjunkit under 2009 finns risk för att normen sätts ner något. Prisnivån har sjunkit framför allt pga lägre räntor och lägre energipriser. Däremot har matpriser och hyror gått upp under 2009. Därför kan det bli lite mindre pengar även om just dessa människors kostnader kan ha ökat.
Moderator säger: Här kommer sista frågan.
Erik D säger: Vissa företag har avskaffat sin budgetprocess för att den kostar tid och pengar. Behövs verkligen en statsbudget? (Man kan ju ändå aldrig veta exakt hur mycket skattepengar man får in.)
Annika Creutzer säger: Det stämmer att det aldrig blir exakt. Men som jag ser det handlar det om förtroendet för den svenska ekonomin. Att vi hushållar med våra resurser. Visar vi att vi har pengar så att det räcker får landet Sverige låna till lägre kostnader än om landet hade en ekonomi utan planering och kontroll. Vi har också ett budgettak som fungerar som en polis för utgifterna, regeringen måste se till att utgifterna inte överstiger taket.
Moderator säger: Tack Annika Creutzer och tack alla som chattade!
Annika Creutzer säger: Tack för alla varierande och kloka frågor om budgeten. På onsdag är jag tillbaka och svarar på andra privatekonomiska frågor.