Tjänar du på privat städning?

Stora skillnader i hemtjänstens taxor

MIN EKONOMI

Det finns ingen samlad lista på vad hemtjänsten kostar i Sveriges 290 kommuner, men priset varierar stort.

I Göteborg är timtaxan 86 kronor, i Vingåker 395 kronor. Enligt utredaren PO Nylander på Sveriges kommuner och landsting ligger taxorna nu ofta ”i spannet 250–300 kronor i timmen”.

Är timtaxan över 150 kronor finns det goda skäl att räkna på privata alternativ.

En pensionär som betalar 300 kr i timmen får knappt sex timmars hjälp i månaden upp till maxtaxans gräns på 1 712 kronor. På ett år blir kostnaden 20 544 kronor. Med privat hjälp och samma timpris (300 kronor i timmen) blir kostnaden för samma antal timmar efter skatteavdrag 10 260 kronor per år.

Viss skatt krävs

En förutsättning är att man betalar så mycket skatt att det går att göra avdrag – se Annika Creutzers kolumn intill.

Den som har svårt att jämföra kommunens taxor med privata företag kan kontakta konsumentvägledaren i kommunen för hjälp.