6 andra fällor att se upp med i din villa- och hemförsäkring

MIN EKONOMI

Åldersavdraget är bara en av många fällor i hem- och villaförsäkringarna.

Där nekas eller nedräknas ersättning för civil­kurage, pojkvän, stölder på äldreboenden och mycket mer.

Ibland är bolagens regler inte ens lagliga.

Det visar Mer för pengarnas granskning av 100 ärenden hos Allmänna reklamationsnämnden.

1. ”Ficktjuvsfällan”

Foto: BÖRJE THURESSON
Det gäller att upptäcka stölden omedelbart.

En man blir bestulen på sin plånbok i en rulltrappa i Aten. Han känner hur han blir knuffad i ryggen när stölden sker ur bakfickan, men kan inte agera eftersom han har bagage i båda händerna. Spärrar sina kontokort inom ett par minuter när han förstår vad som hänt.

Moderna försäkringar hävdar att mannen ”inte omedelbart upptäckt att han blivit bestulen”, och lämnar därför ingen ersättning.

ARN går på Moderna försäkringars linje.

2. ”Äldrevårdsfällan”

Foto: STEFAN MATTSSON
Smyckesstöld ersattes inte.

Anhöriga till en kvinna på äldreboende upptäcker att dyrbara smycken försvunnit från ett låst skåp.

Länsförsäkringar hävdar att skada (stöld) inte kan påvisas och att försäkringen inte gäller om personal ­eller andra med tillgång till boendet tagit smyckena.

ARN håller med Länsförsäkringar.

3. ”Pojkväns-fällan”

Foto: JUPITER
De som överfalls av sin pojkvän får inte ersättning.

En ung kvinna blir överfallen och våldtagen i sin bostad av sin pojkvän. De bor inte ihop.

Trygg Hansa säger att händelsen visserligen faller under skadan ”överfall”, men att kvinnan och pojkvännen varit ”särbos” så länge att det kan räknas som att de bor ihop. Och överfall av sådan pojkvän är undantaget i försäkringen.

ARN går på Trygg Hansas linje.

4. ”Civilkurage-fällan”

Foto: JUPITER
Civilkurage ersätts inte.

En man går emellan när hans kamrat blir överfallen, och får då en tand utslagen.

Länsförsäkringar hävdar att han ”utan skälig anledning utsatt sig för risken att skadas”, och att försäkringen därför inte gäller.

ARN konstaterar att undantaget inte är tillåtet enligt försäkringsavtalslagen, men sätter trots detta ned ersättningen med 25 procent av begärt belopp med samma hänvisning.

5. "Schablon-fällan"

En kvinna yrkar ersättning på drygt 34?000 kronor för förstörda saker vid en vattenskada i en bostadsrätt.

Moderna försäkringar hänvisar till att hon saknar kvitton på det förstörda och gör ett ”schablonavdrag” på 80 procent av värdet.

ARN ger kvinnan rätt. Enligt Konsumenternas försäkringsbyrå finns inget begrepp som heter ”schablonavdrag”.

Inte tillåtet

6. ”Drulle-fällan”

En äldre man har mot extra premie tecknat så kallad allriskförsäkring (”Drulle”) speciellt för sin dyra hörapparat, värd över 16 000 ­kronor. Han förlorar apparaten efter sju år och begär ersättning för en ny.

Länsförsäkringar ­säger att försäkringen gäller, men även i allrisk finns åldersavdrag. Mannen får bara ut 3 500 kronor efter självrisk och avdrag.

ARN konstaterar att åldersavdrag gäller.