18 000 upp i rök…

Åldersavdrag gjorde Karls villaförsäkring näst intill värdelös

Foto: LARS HEDELIN
4 PROCENT Länsförsäkringar ersatte bara en bråkdel av vad Karl Olsson betalat för att reparera skorstenen. Men enligt Ulf Lindén, vd på Sveriges skorstensfejarmästares riksförbund, kan man elda i en spis så länge den är hel. ”Det finns skorstenar som är flera hundra år gamla som fungerar utmärkt”, säger Ulf Lindén.
MIN EKONOMI

En sotbrand förstörde hela skorstenen för Karl Olsson, 86.

Klart han ska få ersättning, sa Länsförsäkringar i Värmland – och betalade ut 709 kronor för en skada som kostade 18?544 kronor att ­åtgärda.

–?Det går inte att lita på försäkringsbolagen, säger Karl Olsson.

I 34 år har Karl Olsson bott och eldat i huset i Lämställ utanför Torsby i Värmland. Lika länge har sotarna regelbundet kontrollerat att spis och skorsten klarar björkveden.

Men försäkringsbolagen struntar i om sotaren är nöjd. Oavsett skick blir

i princip alla skorstenar bedömda som värdelösa efter 70 år.

–?Det är ju fan, säger Karl Olsson, när man ska ha ut någonting på sin försäkring så gäller den inte.

Får bara 709 kronor

Enligt länsförsäkringar Värmland är dock skadan korrekt reglerad.

–?För en murad skorsten sker inget åldersavdrag de första 20 åren. Därefter sker det med 2 procent per år, säger Anders Hagman, skadegruppchef på Länsförsäkringar Värmland.

Karls hus är byggt 1898. Det gav ett åldersavdrag med 80 procent, och när självrisken 3?000 kronor dragits av återstod bara 709 kronor.

–?Jag hämtade aldrig ut pengarna, säger Karl ­Olsson.

Över 533?300 svenska villor och småhus är äldre än 70 år, och kan glömma ­ersättning om olyckan är framme i spisen. Men ålders­avdragen i hem- och villaförsäkringarna gäller långt mycket mer än skorstenar, och kan enligt ­Gunnar Olsson på Konsumenternas försäkringsbyrå handla om belopp upp till 100?000 kronor per skadetillfälle.

Blir värdelösa

–?Rörledningar och ytskikt vet väl alla att man måste byta över tid, säger Gunnar Olsson. Men takstolar, trossbotten, bjälklag med mera omfattas inte av åldersavdragen, så man kan ju fundera över en murad spis.

De flesta försäkringsbolag har liknande regler som Länsförsäkringar. Har man en skorsten med stålrörskonstruktion gör ålders­avdraget spisen värdelös ­redan efter 20 år.

Det funderar Karl ­Olsson i Lämställ inte mera på. Han eldar vidare i sin nyreparerade spis som han själv betalt vartenda öre för.

–?Man måste ju kunna elda med ved. Det är bästa värmen, säger Karl.

”709 kronor vill de ge mig. Men jag tänker inte hämta ut pengarna”, säger Karl Olsson.

20 procent får rätt när de klagar

Är du missnöjd med ­försäkringsbolagets ­beslut?

Säg ifrån.

–?Omkring en femtedel av klagomålen leder till att bolagen omprövar besluten, säger Gunnar Olsson på Konsumenternas försäkringsbyrå.

Den första anhalten är försäkringsbolagens egna kund­ombudsmän eller klagomålsavdelningar.

–?Man ska definitivt begära omprövning om man tycker ersättningen är fel, säger Gunnar Olsson. Bolagen är faktiskt måna om sina rykten och ändrar sig om en skada blivit felbedömd

i första steget. Ger inte försäkringsbolaget med sig kan du ta ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.