Låginkomsttagarnas skulder minskar

MIN EKONOMI

Höginkomsttagarnas skulder hos Kronofogden ökar snabbt. Men hårdare kreditprövning i spåren av finanskrisen har inneburit att låginkomsttagarnas skulder däremot minskat.

Antalet skuldsatta över 16 år var visserligen 1,7 procent fler i mars 2010 jämfört med mars för ett år sedan. Men skuldsättningen bland personer med årsinkomster på 100 000–200 000 kronor har skuldsättningen minskat med 7,6 procent.

– Det handlar om en mer restriktiv kreditgivning där de med lägst inkomster helt enkelt inte fått låna pengar i samma utsträckning som tidigare, säger Jonas Åkerman, vice vd för kreditupplysningsföretaget Soliditet.

Svenska folkets sammanlagda skulder hos Kronofogden var i mars 60,8 miljarder kronor, vilket är en ökning med 5,4 procent, enligt Soliditets kartläggning.

TT