Störst ökning i Kronoberg

MIN EKONOMI

Antalet personer med skuld hos Kronofogden ökar i samtliga län, medan undantag för Jämtland, Västernorrland och Gotland. Störst är ökningen i Kronoberg, 4,4 procent, följt av Dalarna med 3,5 procent och Södermanland, 3,3 procent.

Av de drygt 367 000 svenskarna med skuld hos Kronofogden är var femte eller 77 225 hemmahörande i Stockholm.

Även om andelen skuldsatta ökar snabbast i de övre inkomstklasserna är antalet skuldsatta, mätt i antal personer, största i de lägre inkomstgrupperna. Av de drygt 367 000 svenskar som har skuld hos Kronofogden har närmare 60 procent, eller drygt 218 000 personer, en årsinkomst på mindre än 150 000 kronor.

Källa: Soliditet TT

ARTIKELN HANDLAR OM