Renault samarbetar – med sin konkurrent

Volvofacket: Vi avböjer att kommentera samarbetet

MIN EKONOMI

Fordonsjättarna Renault och Daimler inleder ett strategiskt samarbete.

Samarbetet kretsar kring framtida utvecklingsprojekt om bland annat motorer. Även Nissan ingår i samarbetet, enligt ett pressmeddelande

Samarbetet inkluderar även ägandet, där bolagen köper in sig med 3 procent i varandra.

Samarbetet mellan tyska Daimler och franska Renault har kraftigt ifrågasatts av AB Volvos ägare. Renault har stort inflytande i den svenska lastbilskoncernen med bland annat förre Renaultchefen Louis Schweitzer som ordförande i Volvos styrelse.

Bland andra anser riskkapitalfonden Cevians vd Christer Gardell att Renaults representanter i Volvos styrelse bör lämna den. Det finns annars en risk för att information läcker från Volvo till konkurrenten Daimler.

Franska regeringen stöder uppgörelsen

Den franska regeringen, storägare i Renault, står bakom uppgörelsen med Daimler. Enligt Frankrikes ekonomiminister Christine Lagarde kommer franska staten att köpa 0,55 procent av aktierna i Renault för att med detta förvärv bibehålla sin ägarandel på 15,01 procent.

Renaults ägande i Daimler kommer att delas med Nissan, så att de båda bolagen kommer att äga 1,55 procent vardera i Daimler.

Daimler får samtidigt 3,1 procent av aktierna i en Renault-emission, medan man får en lika stor andel i Nissan genom övertagande av aktier som tidigare tillhörde Renault.

Renaults andel i Nissan kommer till följd av transaktionen att sjunka från 44,3 till 43,2 procent.

Nya motorer – och bilmodeller

Korsägandet lägger grunden för ett brett samarbete, från utvecklingen av nya diesel- och bensinmotorer till lansering av gemensamt utvecklade bilmodeller om tre år.

Renaults fabrik i Slovenien ska enligt uppgörelsen producera Daimlers fyrsitsiga Smart-bilar.

Samarbetet kommer även att handla om utvecklingen av elbilar och batterier till framtida fordon.

– Det här samarbetet kräver att både Volvo och Renault är mycket tydliga med vad det handlar om och från Volvo krävs det information till aktieägarna om att samarbetet inte på något sätt kommer skada bolaget, säger Aktiespararnas vd Günther Mårder.

”Kan krävas redogörelse från Renault”

Han tycker inte att Volvos bolagsstämma i nästa vecka ska ställas in.

– Men de bör förbereda sig på många frågor och bör därför snabbt lämna en presentation om vad det handlar om och kanske också krävs en redogörelse från Renaults sida, säger Günther Mårder.

Det har länge förekommit spekulationer om att Renault är på väg att sälja sina Volvoaktier.

– Detta kan vara en signal från Renault om att det finns Volvoaktier att köpa, säger Günther Mårder.

Samarbetet en mångmiljonvinst

Alliansen mellan Renault och Daimler beräknas ge samordningsvinster på minst 2 miljarder euro under en femårsperiod, enligt Renault-chefen Carlos Ghosn.

Några planer på att öka korsägandet i framtiden finns inte för närvarande, enligt Daimlerchefen Dieter Zetsche.

– Vi har alldeles för lite information om detta, säger Mikael Sällström, ordförande för Volvos verkstadsklubb.

– Därför avböjer vi att kommentera det här samarbetet tills vidare.

Flyttar fram sina positioner

Carina Lundberg Markow, ägaransvarig på Folksam, tycker beslutet om strategiskt samarbete mellan Volvo-ägaren Renault och Daimler innehåller ungefär samma problematik som Volkswagens starka position i Scania.

– Vi ser en stark europeisk ägare som flyttar fram sina positioner. I Scaniafallet plockar man in helt egna styrelseledamöter, utan att förankra det hos övriga ägare. I Volvofallet inleder storägaren ett strategiskt samarbete med den värsta konkurrenten, säger hon.

Hon tillägger att hon litar på att den svenska ägarsfären i Volvo, kring Handelsbanken, håller koll på de övriga aktieägarnas intressen.

– Om Handelsbanken kan se att detta leder till jävsproblem finns det stora möjligheter för Handelsbanken att mobilisera ett stort antal svenska aktieägare till en kraftfull protest, säger Lundberg Markow.

– Det finns stora möjligheter att göra förändringar i styrelsen, som skulle omöjliggöra läckage, tillägger hon.

Försiktiga Volvokommentarer

Handelsbanksfären, inklusive Industrivärden, har enligt Volvos avdelning för investerarrelationer 15 procent av rösterna i Volvo, medan Renault har drygt 21 procent.

Koncernledningen på AB Volvo är försiktig i sina kommentarer kring storägaren Renaults samarbete med Daimler.

– Det här är primärt en ägarfråga. De får ni ställa till våra ägare, säger Kina Wileke, taleskvinna för AB Volvo.

– Vi ser inte det här samarbetet som något stort problem. Vi utgår från att alla ledamöter i Volvos styrelse agerar utifrån Volvokoncernens bästa, tillägger hon.

– Det är lite av en princip att när det sker olika typer av operativa diskussioner i bolagen så ger vi inga kommentarer, säger Sverker Sivall, ekonomisk informationschef på Industrivärden.

”Olustig allians”

Christer Gardell, vars Violet Partners kontrollerar 5,5 procent av rösterna i Volvo, tycker att den situation som Renaults Daimlerallians skapar känns "olustig".

– Det här innebär att Renault och Daimler, det vill säga Volvos främsta konkurrent, inleder ett djupt strategiskt samarbete. Det som presenteras i dag tror jag är första steget i ett samarbete som kommer att fördjupas och utvecklas, säger han.

– Mot den bakgrunden känns detta inte speciellt bra. Det känns olustigt att Renault sitter med full insyn i AB Volvos styrelse, tillägger han.

Gardell förutsätter att Renault nu kommer att renodla sina roller.

– Jag inbillar mig att Renault måste ta sig en funderare och bestämma sig för vilket ben man ska stå på. Jag har svårt att se att man kan vara kvar i båda lägren, säger han.

”Konkurrent i styrelsen”

Han ifrågasätter om det är lämpligt att en ledamot från Renault sitter med i Volvostyrelsen, som ska utveckla strategier för att konkurrera med just Daimler.

– Kan man lita på att de enbart jobbar för Volvos bästa?

Han konstaterar samtidigt att det än så länge är oklart om samarbetet och korsägandet mellan Renault och Daimler på sikt kommer leda till utbyte av styrelseplatser, vilket skulle göra situationen ännu mer ohållbar.

Samtidigt börjar det dra ihop sig till Volvos årsstämma, där nästa års styrelse ska utses. Gardell utesluter inte att det kan bli en batalj mellan svenska och franska ägare.

– Det här är en fråga som måste diskuteras på stämman. Det här är ny information som inte fanns tillgänglig då valberedningen gjorde sitt arbete.

TT