Ingen handelsstrejk

MIN EKONOMI

Det blir ingen handelsstrejk i morgon.

Båda parterna har sagt ja till medlarnas bud.

Båda parter säger ja till medlarnas bud i handelns avtalsrörelse, uppger LO-facket Handels. Därmed blir det ingen handelsstrejk i morgon.

Starkare anställningsskydd

LO-facket Handels och arbetsgivarparten Svensk Handel har skrivit under ett nytt avtal för 100 000 av handelns medlemmar. Avtalet gäller i 24 månader och ger 971 kronor mer i månaden för butiksanställda och 830 mer i månaden för lageranställda. Det motsvarar 4,7 procent respektive 3,7 procent i löneökning. Det är det avtal som gett högst löneökningar i år.

– Förutom löneökningarna har vi lyckats förhandla fram förstärkt skydd för dem som har återanställningsrätt i samband med att företaget ska hyra in personal genom bemanningsföretag, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström.

”Acceptabel lönehöjning”

"De nya avtalen är ett viktigt steg till att utveckla en mer lokal lönebildning. Vi lägger också grunden till en bättre lönestruktur och modernare avtal inom handeln", skriver Dag Klackenberg, vd för Svensk Handel i ett pressmeddelande.

"Vi anser att den totala lönehöjningen ligger på en acceptabel nivå. Vi är särskilt nöjda med att minimilönerna hålls tillbaka jämfört med övriga löneökningar. I bemanningsfrågan har vi fått en för handeln väl fungerande och tidseffektiv lösning. Uppgörelsen är väl avvägd och innebär att arbetsgivaren har kvar rätten att leda och fördela arbetet samtidigt som rättssäkerheten för den fackliga motparten reglerats.

”Väsentligt mycket mer pengar”

Förhandlingarna har varit kärva men Handels ordförande Lars-Anders Häggström är nöjd med att avtalet är underskrivet.

– Det som fällde avgörandet är att det är väsentligt mycket mer pengar i det här avtalet, säger Häggström som också är glad över att ha kommit överens om den infekterade bemanningsfrågan.

– Vi har fått en tillfredsställande lösning där, i många delar snarlik de överenskommelser som redan är gjorda men det här är en förenklad lösning. Sedan har vi också en gemensam uppfattning om att bemanningsföretag kan vara ett komplement.

Framgång för jämställdheten

Handels andre vice ordförande Tommy Tillgren tycker också att förhandlingarna har varit en framgång när det gäller jämställdhetsfrågan.

– Vi ser att vi gått i mål när det gäller jämställdheten på ett mycket bra sätt, säger Tommy Tillgren.

”Industrins norm”

"Den lösning av heltidsfrågan som parterna kommit fram till måste rimligen innebära att den frågan nu avförs från valrörelsen. Detta är inte en fråga som lämpar sig för lagstiftning och jag hoppas att de som förespråkat en sådan nu omgående släpper den frågan", skriver Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström i ett pressmeddelande.

Han är nöjd med att Svensk Handel och Handels lyckats nå en uppgörelse.

"Det talas ofta om "handelsavtalet" men det handlar om två olika avtal. Partihandelsavtalet som nu ingåtts ligger på samma nivå som industriavtalet. De skillnader som finns förklaras av att handeln inte varit eller är lika pressad av en dålig konjunktur som industrin. Men vår utgångspunkt är hela tiden industrins norm", skriver Urban Bäckström vidare.

Dyrt avtal

De butiksanställdas löneökning på 4,7 procents lönelyft är visserligen en framgång för Handels och för dyrt för arbetsgivarna enligt Svenskt Näringsliv.

– Men i praktiken är avtalet konstruerat så att kostnaden för arbetsgivarna hamnar på sammanlagt i snitt 3,85 procent om två år, säger Christer Ågren, vice vd på Svenskt Näringsliv.

– Man har betalat en höjning för de redan anställda med läge löneökningar för de som kommer anställas. Avtalet innebär alltså ett rejält lönelyft för den butikspersonal som nu är anställd. Men de som kommer anställas under de närmaste två åren kommer inte få lika höga löneökningstakt och därigenom uppnår vi lönespridning och det är mycket bra, säger Christer Ågren.

– Hälften av de butiksanställda har lämnat handeln inom en tvåårsperiod. Man brukar säga att vi har en 25-procentig omsättning av personal inom handeln.

TT