”Lägre räntehöjning”

Danske Bank: Första höjningen kommer i september

MIN EKONOMI

Danske Bank är dyster om den svenska ekonomin.

I den nya prognosen ligger bedömningarna klart under Konjunkturinstitutets (KI).

Danske Bank spår att svensk BNP växer med 1,5 procent på årsbasis i år och med 2,0 procent nästa år. Det är betydligt lägre än KI:s prognos från slutet av mars. KI spår en tillväxt på som är något högre i år, men nästa år växer BNP med 3,8 procent tror KI, nästan dubbelt så mycket som Danske Banks bedömning.

Danske Bank har också, precis som andra konjunkturbedömare, dragit ner sin prognos för arbetslösheten. Den spås bli 10,3 procent som årsgenomsnitt både i år och nästa år. För ett år sedan spådde Danske Bank en arbetslöshet på 13 procent.

Bankens ekonomer spår också att Riksbanken höjer reporäntan mindre än vad Riksbanken själv förutser. Den första höjningen från dagens rekordlåga reporänta på 0,25 procent kommer senast i september. Den svagare tillväxten, starkare krona och hushållens ökade räntekänslighet bidrar till att Riksbankens reporäntetopp nås mot slutet av 2012, på 3 procent.

TT